Fredag 22. juli 2011 vil gå inn i Norgeshistorien som det mest alvorlige siden annen verdenskrig. Det norske samfunn vil ikke være det samme etter dette.

Ordene tilhører NRK-journalist Knut Magnus Berge. Berge har vært Berlin-korrespondent og har arbeidet mye med Balkan.

Det er store ord, men Berge har full dekning. Hvis bare noe av denne erkjennelsen ville synke inn og prege mer av dekninge.

Hele det politiske Norge og medie-Norge er oppe til eksamen i dag.