Jan Egeland, avtroppende NUPI-direktør, etterlater ingen tvil at det er terror som rammet Oslo. Men han er ikke sikker på at den er islamistisk, selv om det er mest sannsynlig.

Egeland tilhører den politiske eliten som har gått inn for dialog med kreftene som har erklært Vesten krig. Han har derfor et forklaringsproblem.

Men han har bred nok erfaring til å vite at det er grenser for benektelse. Nå er det en annen type damage control det handler om.

Egeland sier at terroristene ikke må nå sitt mål, som er å spre frykt, og få befolkningen til å trampe demokratiet under føttene.

Det er sant og ikke sant. Terroristene ønsker å spre frykt, men det er for å knekke Vesten psykisk. Terroristene ønsker det motsatte av det Egeland sier: de vil skremme politikere og folk til å trekke soldater ut av Afghanistan, til å innføre sensur på islam-kritikk, og innfri krav.

Egeland ønsker at folk skal stå fast på personvern og rettsstat, og har tilhørt en gruppering som er mot å gi politi og overvåking de nødvendige fullmakter.

Hvis konklusjonen på dagens hendelse er at politiet ikke får flere fullmakter, har Egeland levert terroristene en tilleggsseier.