Morgenandakten i Sveriges Radio, uke 28, er ved Anna Waara, som konverterte til islam etter besøk i Palestina.

Vecka 28
Dela

11 – 15 juli, 2011

Att ta ansvar och arbeta för en bättre värld är den röda tråden i morgonandakterna som hålls av Anna Waara i Umeå. Hon pratar om samhällsklimat, förändring och miljöfrågor – ämnen hon valt utifrån sin egen vardag.

– Ansvarskänslan går genom min tro i allt, och viljan att förändra mig själv. Därifrån utgår all förändring.

Anna Waara konverterade till islam år 2005 under en vistelse i Palestina. Hon är engagerad i föreningen Svenska muslimer för fred och rättvisa.

Varje andakt inleds med Så ler bara den med sånggruppen Kraja från Umeå.

Måndag
Gemenskap.
Text: Koranen sura 3 vers 103-104.
Musik: Uti vår hage – Kraja.

Tisdag
Trygghet.
Text: Koranen sura 50 vers 16.
Musik: God is the light – Yusuf Islam.

Onsdag
Förändring.
Text: Koranen sura 13 vers 11.
Musik: I look, I see – Yusuf Islam.

Torsdag
Förlåtelse.
Text: Koranen sura 39 vers 53.
Musik: Peace train – Yusuf Islam.

Fredag
Lagom.
Text: Koranen sura 2 vers 143.
Musik: Vuolvojávrri och Nástecalbmi – Sofia Jannok.

Producent: Helena Andersson, Moskit media, för Sveriges radio Västerbotten.

Morgonandakten