En del av det skriftlige grunnlagsmaterialet som ble offentliggjort i forbindelse med møtet i Grorud bydelsutvalg den 31. mars 2011, var et dokument kalt Levekårsstrategi for Bydel Grorud (2011-2015), signert bydelsdirektør Helge Jagmann — bydelsutvalgets leder er forresten en viss Anders Røberg-Larsen.

Et av rapportens avsnitt er viet befolkningsutviklingen i denne hovedstadsbydelen. Den mest oppsiktsvekkende opplysningen forteller noe om hvor uhyre raskt befolkningsmønsteret i et lokalsamfunn kan endres: Fra 1999 til 2009 økte andelen innbyggere med innvandringsbakgrunn i bydelen Grorud fra 15 til 41 prosent, hvilket nesten er en tredobling på bare ti år.

Denne offisielle rapporten inneholder også overraskende nok noe så uvanlig som en prognose for innvandrerbefolkningens andel i tidsrommet 2010-2025, og fremskrivningen til 2025 viser at andelen innbyggere med innvandringsbakgrunn kan øke til 80 prosent i løpet av de neste fjorten årene (tredje generasjon uten norske aner ikke medregnet).

Både flyttemønstre og naturlige endringer bidrar til den observerte utviklingen, som man altså forventer vil vedvare. I 2009 var nettoutflyttingen av nordmenn på 307 personer, mens nettoinnflyttingen av innvandrere var på 162. Nesten 70% av dem som flytter til bydelen har innvandrerbakgrunn.

Det har en stund vært velkjent at antallet seksåringer i Oslo er ca. 20 prosent lavere enn antall nyfødte seks år i forveien, hvilket sammenholdt med tiltagende norsk nettoutflytting tyder på at en økende andel nordmenn med barn under skolepliktig alder forlater byen. Det kan se ut som om denne tendensen gjør seg ekstra sterkt gjeldende i bydel Grorud. For sammenlignet med 41 prosent av den totale befolkningen, er andelen innvandrere blant de yngste, dvs. aldersgruppen 0-15 år, ca. 54 prosent.

Av barna som ble født i bydel Grorud i 2009, var det ellers 38 prosent som hadde norsk mor, hvilket er den tredje laveste andelen i byen. De to laveste andelene norske mødre finner man i Stovner og Alna, som også er bydeler i Groruddalen. Dette området, som har flere innbyggere enn Bergen by, fortsetter altså ufortrødent på sin vei mot en kjempemessig ghetto.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.