Nytt

President Boris Tadic bekrefter at det er Ratko Mladic som er arrestert. Det handler om å gjenreise Serbias moralske omdømme, sa Tadic.

Kunngjøringen kom samme dag som EUs utenriksansvarlige Catherine Ashton kommer til Beograd, men Tadic forsikret at det er tilfeldig. Arrestasjon av Mladic har vært en forutsetning for serbisk EU-medlemskap.

Serbia har i mange år vært under press for å arrestere Mladic, og mistanken har hele tiden vært der om at han ble beskyttet.

Mladics navn forbindes med to hendelser, spesielt beleiringen av Sarajevo, der han benyttet utsulting og beskytning av sivile med snikskyttere og luftvernkanoner. Sarajevo var beleiret lenger enn Leningrad under annen verdenskrig.

Den andre hendelsen er Srebrenica. Mladic ledet inntakelsen av byen, og senere separasjonen av menn og kvinner, eldre og barn. Mennene «forsvant», men snart kom amerikanerne med rapporter, både bilder og militær kommunikasjon som beviste at mennene var blitt drept. Nærmere 8.000 ble drept, og det er den største massakren på europeisk jord siden annen verdenskrig.

Det er derfor en slags closure for Serbia, men også for det internasjonale samfunn, og spesielt Europa, som lot den bosnisk-serbiske hæren ture frem.

I tilfellet Srebrenica ble FN moralsk korrumpert. Srebrenica var FN-beskyttet sone, vedtatt av Sikkerhetsrådet, og en nederlandsk kontigent passet på. Den ytte ingen motstand da serberne rullet inn, og FNs spesialutsending Akashi sørget for at det ikke ble noen close air support fra NATO. Slik kunne massakren finne sted.

Siden har Serbia slitt med å erkjenne, først at det var en massakre, og så at det var deres styrker som gjennomførte den. Mladic har for mange nasjonalistiske serbere vært en helt. Å erkjenne at han er en massemorder, sitter langt inne.

Et annet spørsmål som vi nå kan få svar på er: hvem beskyttet Mladic i alle disse årene? Og: ga amerikanerne ham og Karadzic noe løfte om immunitet? Karadzic påstår det. Det som er sikkert er at NATO-soldater like etter fredsslutningen hadde flere sjanser til å pågripe begge, men unnlot å gjøre det.