Nytt

Konferansen av islamske stater, OIC, har skrevet brev til FNs generalsekretær Ban Ki-moon, der de ber ham stanse den norske utgivelsen av Flemming Roses bok om ytringsfrihet – Tavshedens tyranni.

Grunnen er at karikaturtegningene inngår i bokens materiale, og nødvendigvis må gjøre det siden Rose redegjør for hvordan de kom i stand og hvordan historien forløp.

Det er således snakk om et umiskjennelig forsøk på sensur. Likevel har ikke bokens forlag i Norge, CappelenDamm, fått seg til å svare på OICs fremstøt, ifølge NRKs Kulturnytt.

Kan det ha noe å gjøre med at bokens forlegger, Anders Heger, ytret i en pressemelding at forlaget ikke hadde tatt stilling til om tegningene skulle med i boken. Dette syn fremsatte Heger uten å ha konferert med Flemming Rose.

Det er grunn til å tro at Rose ikke vil synes noe om at boken utkommer uten tegningene. Det vil i så fall være en amputert bok.

Anders Heger er leder av Norsk P.E.N.