Feature

Jyllands-Postens tidligere kulturredaktør Flemming Rose snakker på et møte ved Institutt for Journalistikk om truslene mot ytringsfriheten: Fremfor alt om Konferansen av islamske stater, OICs, fremstøt for å gjøre religionskritikk straffbart. De vil forandre Menneskerettighetserklæringen og Konvensjonen om politiske og sivile rettigheter. De gjør FN til redskaper gjennom Menneskerettsrådet og Durban II-konferansen i Geneve. Alarmerende nok gjør vestlige regjeringer ting som trekker i samme retning. Den nederlandske justisminister Ballin har foreslått å skjerpe blasfemiparagrafen. Dette skjer fordi man vil unngå «bråk». En egen gruppe ser etter saker som kan bli potensielle muhammed-tegninger. Tegneren Gregorius Neckshot ble pågrepet og satt 30 timer i varetekt av samme grunn. I Jordan ble en person arrestert for blasfemi for å ha innlemmet noen vers fra Koranen i et kjærlighetsdikt.

Hva er svaret? Det må være avskaffelse av blasfemilover. Ytringsfriheten må være videst mulig, sa Rose, som var skuffet over at UDs mann forlot konferansen før han skulle tale.