Nytt

Anders Heger i CappelenDamm antyder i en pressemelding at forlaget kan komme til å utelate karikaturtegningene når det skal utgi Flemming Roses bok Taushetens tyranni. Det er ingen automatikk i at tegningene gjengis, forlaget vil vurdere situasjonen, sier Heger.

Det er en oppsiktsvekkende uttalelse. At en forlegger på den måte offentlig bekjentgjør en sensur av en bok som omhandler ytringsfriheten sier en del om situasjonen i Norge. I Danmark ville et slikt utspill skapt baluba. Nå har det dukket opp i en kronikk av Asle Toje i Aftenposten og blitt etterfulgt av debatt på Facebook.

Bakgrunnen var en NRK-melding om at CappelenDamm hadde vunnet kampen om Roses bok. NRK valgte å vinkle dette som at forlaget nå skulle trykke karikaturtegningene. Det var en vinkel Heger var lite fornøyd med. Han fant grunn til å presisere at det slett ikke var sikkert. Forlaget forbeholdt seg retten til å vurdere saken.

Etter å ha uttrykt misnøye med NRKs presentasjon, skriver CappelenDamm i en PM 3. januar:

Tavshedens tyranni er en bok på fem hundre sider, med en bred faglig gjennomgang av ytringsfrihetens vilkår i Norden og karikaturers plass i samfunnsdebatten. Blant bokens mange illustrasjoner, ved siden av historiske og samtidige eksempler på provoserende kunstneriske uttrykk, er også en gjengivelse av Jyllands-Postens avisside med de angjeldende tegningene. (Denne faksimilen er tidligere publisert i en rekke norske aviser.)

Anders Heger i Cappelen Damm presiserte overfor NRK at vi selvfølgelig vil foreta den type vurderinger og redigeringer som er vanlig når en sakprosautgivelse overføres til norsk. Herunder å ta stilling til illustrasjonsgrad og -type. Det primære for oss er å gjøre bokens argumentasjon tilgjengelig, ikke å provosere for provokasjonens skyld. I hvilken grad det er nødvendig å gjengi de aktuelle tegningene for å tydeliggjøre forfatterens argumentasjon, er for eksempel ennå ikke avgjort.
Bokens utgivelsesdato er ikke fastsatt.

Her benytter Heger den samme argumentasjon som Roses motstandere har gjort i samfulle fem år: at publiseringen av tegningene var en provokasjon for provokasjonens skyld. Det må sies å være oppsiktsvekkende at en forlegger desavourerer sin klient i full offentlighet, og det i spørsmål som gjelder hans eget kunstneriske verk. Det er er både et brudd på faglig profesjonalitet og en krenkelse (!) av forfatterens og verkets integritet.

Hegers uttalelse er intet mindre enn et overgrep.

Det hører med til historien at Heger er formann for Norsk P.E.N, og som sådan deltok i et møte i Oslo tirsdag om karikaturtegningene, der Flemming Rose var en av paneldeltakerne.

Presisering vedrørende Flemming Roses bok