Leder av Norsk P.E.N og forlegger i Cappelen, Anders Heger, er sterkt imot tegningene som han i NRKs Kulturnytt idag kalte «provoserende, dumme og meningsløse». Ikke spesielt overraskende, selv om han anlegger en overbærende mine om at folk må få trykke hva de vil, underforstått, hvis de er så dumme. Men det som var oppsiktsvekkende var at Heger sammenlignet tegningene med antisemittisme.

Han sa at kunstnere har folkeskikk: de lager heller ikke antisemittiske tegninger.

Det høres kanskje tilforlatelig ut ved første øyekast. Men det er en grov tilsnikelse. Kunstnere unnlater ikke å lage antisemittiske tegninger av hensyn til jøders følelser. De gjør det fordi det er å minne om og påkalle det hatet som utløste verdenshistoriens verste forbrytelse.

Mens tegningene ikke er rettet mot mennesker, slik antisemittismen er, men mot en religion, nærmere bestemt misbruk av religonen.

Dette er et nokså vesentlig moment.

Heger var i studio med kunstneren Morten Viskum. Anledningen var den danske undersøkelsen som viser at kunstnere er blitt mer fryktsomme av seg. Samtalen, anført av Agnes Moxnes, dreide inn på NRK. Heger mente at heller ikke NRK hadde lagt ut tegningene, og det var ikke av frykt, men kvalitetsvurderinger. Det var ikke Viskum enig i, han mente det var frykt.

Da kom det fra Heger: – Men de har jo heller ikke anvendt antisemittiske tegninger.

Igjen mente Heger at det er en balanse mellom tegningene og antisemittisme, og at trykker man det ene kan man like godt trykke det andre. Når man ikke gjør det så er det av hensynsfullhet og folkeskikk.

Det er en tilsløring, og forsimpling av debatten. Heger utvisker helt vesentlige skillelinjer, og Moxnes hadde ikke et kritisk spørsmål.

Den samme Heger hadde i parentes bemerket vanskeligheter med å fordømme Otto Jespersens jødevitser i TV2 i sin tid.

Heger var uenig i resultatet av den danske undersøkelsen: at frykten for å kritisere islam har vokst. Han mente tvert om at kritikken bare har tiltatt, og at det aldri har vært kritisert mer enn nå.

Det er ikke bare at han mener dette: Det er den ureflekterte måten han presenterer det på, som om det var innlysende fakta. Heger minner mer og mer om Kåre Willoch, både i meninger og talemåte.

Det mest oppsiktsvekkende er at han mener avståelse fra antisemittisme kun er et spørsmål om folkeskikk.

Denne mannen er leder av Norsk P.E.N. Han er en gjenganger i debattene om tegningene, men har ikke noe nytt å tilføre – Heger rakk å smette inn at han heller ikke liker Lars Vilks. Man får en sovjetisk følelse av å høre på NRKs debatter om ytringsfrihet.

Les også

-
-
-
-
-