Nytt

Det danske Trykkefrihedsselskabets formann, Lars Hedegaard, er i landsretten dømt til å betale 5000 kroner i bot for sine uttalelser om at jenter i muslimske familier blir voldtatt av mannlige familiemedlemmer.

Baggrunden er et interview med Lars Hedegaard, der blev offentliggjort på hjemmesiden snaphanen.dk i december 2009, hvor han blandt andet siger, at ”piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.”

Hedegaard ble frifunnet for anklagen om rasisme i byretten i januar, til tross for at retten fant at uttalelsene var «forhånende og nedverdigende». Statsadvokaten anket imidlertid byrettens dom:

Alligevel blev han frifundet med den begrundelse, at udtalelserne blev fremsat og optaget under en privat julefrokost i eget hjem. Og fordi han ikke havde vidst, at interviewet blev offentliggjort, som det gjorde.
Ankede dommen

Men statsadvokaten har siden anket byrettens dom. Ifølge anklagemyndigheden har Lars Hedegaard udmærket været klar over, hvad han gjorde og trak udelukkende i land på grund af straffesagen.

Da sagen i sidste uge blev ført i Østre Landsret, argumenterede vicestatsadvokat Bo Bjerregaard, at Lars Hedegaard forinden havde modtaget og accepteret en detaljeret beskrivelse af, hvordan interviewet skulle forgå: Emnet var værdikampen mellem islam og Vesten. Det skulle forgå på engelsk, optages på diktafon og publiceres på to internetsider. Endelig var der ingen aftale mellem Lars Hedegaard og intervieweren om at gennemlæse interviewet inden offentliggørelse.

»Han (Lars Hedegaard, red.) har opført sig som en bombemand, der tænder lunten og går sin vej uden at sikre sig, at lunten går ud af sig selv, og at bomben ikke sprænger,« sagde Bo Bjerregaard.

Dommen er en skandale, mener Hedegaard, som under rettssaken er blitt støttet av en rekke kjente personer som bla Dansk Folkepartis Søren Krarup, Mogens Camre og Jesper Langballe. Sistnevnte ble selv dømt til en bot på 5000 kroner i fjor for å ha bakket opp Hedegaards uttalelser i en kronikk i Berlingske Tidende.

Berlingske Tidende: Lars Hedegaard dømt for racisme