Gumlösa Kyrka är den äldsta daterade tegelbyggnaden i Norden. Man vet exact när den invigde 26 oktober 1192, i närvaro av ärkebiskop Absalon i Lund, ärkebiskop Erik av Nidaros , nuvaranda Trondheim samt biskop Stenar i Växjö. Genom renheten i sin stil och sine väl bibehållna ursprungliga anordningar kunde den betraktas som typisk i sitt slag. Kyrkan har härjats av brand två gångar. Först den 9 februar 1612, då Gustaf II Adolf härjade här och brända hela byn, för att få tag på snapphanarna. Andra gången den 24 mars 1904, då man tröskade säd på Sinclairsholm, då även gårdens ekonomibyggnader bran ner. [..]

foto: snaphanen

Kyrkan har en fin gammal dopfunt som även den är från 1100-talet och huggen av Tove Stenmästare. Bland alla ornament på funten står också TOVEGIRI= Tove gjorde mig. [..]

Till kyrkans 700-års-minne 1891 utgaf rektorn C.O.Arcadius i Växjö en broschyr om kyrkan och dess historia. Han slutade med följande önskan:

“Måtte kommande släkten akta denna minnesvård af forntids fromhet och urgammal konst, som oaktadt vidriga öden genom menighetens vördnad bevarats till våra dagar och måtte det genom gudomlig tillskyndelse upptända ljuset få lysa genom dess murar, till dess den dag randas, då de såsom allt människoverk störta.”

(Uddrag af Tillbakablick på Gumlösabygden, 1992.)

Gumlösa kyrka, UNESCO:s lista över oersättliga världsarv