Representantenes hus — som er ett av de to kamrene i den amerikanske lovgivende forsamlingen Kongressen — vedtok i går med 235 mot 193 stemmer en økonomisk innstramningspakke som ville innebære budsjettkutt på 5800 milliarder dollar over en tiårsperiode. USAs brutto nasjonalprodukt (BNP) er til sammenligning på ca. 15.000 milliarder, dvs. at kuttene ville tilsvare omlag fire prosent av BNP pr. år.

Samtlige demokrater og fire republikanere stemte mot innstramningen, men republikanernes flertall i the House er såpass komfortabelt at vedtaket ikke var truet. Gitt at demokratene har flertall i Senatet, er det lite trolig at kuttene blir vedtatt av den inneværende Kongressen, men denne avstemningen er uansett et varsel om hva som om ikke lenge kan komme med en sterkere kriseforståelse.

Republikanerne begrunner kuttforslagene med at landets gjeld er i ferd med å passere BNP, og at man gitt den demografiske utviklingen med dagens utgifter til Medicare og Medicaid om ikke mange år vil bruke like mye penger på betale gjeldsrenter som man i øyeblikket bruker på forsvaret. Videre er nesten halvparten av gjelden på utenlandske hender — og kineserne har ca. en fjerdedel av totalen, hvilket etter republikanernes oppfatning vil svekke landets posisjon som verdensmakt og evne til å vise muskler dersom dagens utvikling fortsetter.

Demokratene begrunner sin motstand mot kuttene med at det ikke er moralsk å redusere helsetilbudet til eldre og fattige, samtidig som man har lave skatter for de rikeste.

New York Times: G.O.P.-Led House Votes to Cut Trillions Over 10 Years