Nytt

Et økende antall muslimer i Danmark omvender seg til kristendommen. Ingen har sikre tall, men man anslår tallet til 1.000 fra 1980 – 2007.

Det er ikke spesielt mange. Men de siste to år meldes det om en sterkere trend. Det er særlig innvandrermenighetene som tiltrekker konvertitter. Der møter muslimene landsmenn og sitt eget språk. Innvandrerprester kan derfor utøve stor innflytelse på muslimene i Europa.

Det gjenstår å se hvordan muslimske miljøer vil reagere på omvendelsene. Selv driver muslimer misjon og konverteringer, og har ingen betenkeligheter med det. Selv ikke ekteskap med mindreårige uten foreldrenes samtykke. Men omvendt – frafall, er en helt annen sak. Det er ifølge islam ikke tillatt. Men man kan bli nødt til å godta det. Aksept av frafall vil trolig bli en hovedtest på om man godtar reglene i det danske samfunn.

»Det er en klart stigende tendens. Jeg vil skønne, at der årligt er 100-150 muslimer, der konverterer i Danmark«, siger landets førende ekspert i konversioner, ph.d. i interkulturelle studier Mogens Mogensen.

»Men de seneste år har fænomenet været stigende. Det skyldes formentlig, at muslimer gennem uddannelse og arbejde har fået en langt bedre kontakt med kristne i Danmark og deres værdier. Vi ser en klar sammenhæng mellem integrationen og antallet af konversioner«, siger Mogens Mogensen.

I Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT), en paraplyorganisation for 230 migrantmenigheder i Danmark, oplever man også langt flere konversioner.

»Min klare fornemmelse er, at det er speedet op de seneste to år. Vi får langt flere henvendelser fra muslimer, der ønsker at lære kristendommen at kende«, siger daglig leder i KIT Hans Henrik Lund.

En av dem som trekker konvertitter er frikirken Church of Love, ledet av den iranske prest og konvertitt, Massoud Fouroozandeh. Han bekrefter en merkbar økt tilstrømning av muslimer som er interessert i kristendommen.

Trolig har det noe med integrering å gjøre: når mennesker blir mer kjent med Vesten får noen av dem sans for kristendommen, som del av vestlig kultur. Disse nykristne kan bli en interessant målestokk på toleransen i muslimske miljøer. Vil de godta omvendelser som del av integrasjonen, eller bekjempe dem?

Politiken har fulgt en iransk kvinne som lar seg døpe.

»Det er i kristendommen, jeg føler mig hjemme. Kærligheden og tilgivelsen i kristendommen gør mig lykkelig«, siger hun og smiler indforstået,

Massoud Fouroozandeh og familie måtte nylig flytte fra Vollsmose ved Odense etter at bilen deres ble smadret og brent. Også en ny bil ble ramponert flere ganger. Ungdommene tolererte ikke at han hadde et kors hengende i bilen. Til slutt våget ikke ekteparet å la deres to døtre leke ute, de hadde ikke hijab på, og det hadde 99 % av de andre barna.

DK: Iranskfødt prest trakassert ut av Vollsmose

DK: Første teolog med muslimsk bakgrunn