Nytt

Massoud Fouroozandeh er iraner, konvertitt og Danmarks første prest med muslimsk bakgrunn. Ordinært i folkekirken. Man skulle tro han var en stolthet, et bevis på kristendommens overbevisningskraft. Men ikke udelt for den kirken han representerer. Der behandler noen ham som en trussel. Mot hva? Dialoglinjen!

Fouroozandeh skulle holdt foredrag i Holbæk, men den lokale prest måtte beskjemmet melde avbud. Menighetsformannen hadde nektet å ha Fouroozandeh. Hvorfor? Han truet forholdet til lokale muslimer.

Sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh var forarget, efter at han tirsdag i sidste uge havde talt med præsten for Tveje Merløse Kirke i Holbæk. Med stor beklagelse havde sognepræst Lisbeth Thomsen meddelt ham, at hun alligevel ikke kunne betale ham det aftalte honorar for at komme og holde foredrag i kirken om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. Den lokale menighedsrådsformand ønskede nemlig ikke Massoud Fouroozandehs navn sat i forbindelse med kirken og så det ikke som kirkens opgave at betale for arrangementet, lød forklaringen.

”Grunden var tilsyneladende, at han mener, det vil genere de lokale imamer, at jeg holder mit foredrag om min vej fra islam til kristendom,” siger Massoud Fouroozandeh, som er konvertit og Danmarks første teolog med muslimsk baggrund.

I en intern mail skriver menighedsrådsformanden, at han er bekymret over, at Massoud Fouroozandeh tager afstand fra enhver form for sameksistens og religionsmøde med muslimer, hvilket ifølge formanden ikke er i tråd med kirkens overordnede linje. Men den bekymring er der slet ikke hold i, siger Massoud Fouroozandeh.

”Jeg tager ikke afstand fra muslimer, kun fra fanatisk islamisme. Det er utrolig dobbeltmoralsk, at formanden ikke ønskede min tilstedeværelse, når han og kirken netop går ind for dialog mellem kristne og muslimer. Endnu mere grotesk er det, at Hellig Kors Kirke på Nørrebro i København inviterede imamen Abdul Wahid Pedersen til at tale pinsedag, mens en kristen sognepræst som mig åbenbart er for kontroversiel til at tale i kirken i Holbæk,” siger han.

 

 

En imam kan altså holde tale i en kirke pinsedag, men ikke en prest som vil fortelle om veien fra islam til kristendommen!

Fouroozandeh valgte å droppe honoraret. For ham ble det en prinsippsak å holde foredraget. Den 15. mai fant møtet sted og det ble svært vellykket. Forsamlingen samlet inn det som skulle vært hans honorar. Menighetsformannen er flau og avvisende da Kristeligt Dagblad tar kontakt for å høre hans versjon.

 

Menighedsrådsformanden i Tveje Merløse Kirke hedder Poul Erik Aaen. Han afviser at have modsat sig arrangementet.

”Det er ikke rigtigt, at jeg har sat mig imod foredraget. Jeg har slet ikke noget med det at gøre. Det er Evangelisk Alliances arrangement.”

Men i kontrakten står jeres kirke som en af arrangørerne, og jeres præst står som kontaktperson. Så er det vel også jeres arrangement?

”Jeg har ikke kendskab til den kontrakt. Vi har gjort én ting, nemlig at stille vores sognegård til rådighed. Og vi har reklameret smukt for foredraget i flere måneder på vores hjemmeside, så det lyder ikke særlig sandsynligt, at jeg skulle have modsat mig det, vel?”.

Hvorfor har Massoud og jeres præst så den opfattelse, at Massoud alligevel ikke var velkommen i kirken?

”Det kan jeg ikke vide.”

 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/510597:Kirke—tro–Praest-skulle-holdes-vaek-fra-kirke-af-hensyn-til-muslimer