Sakset/Fra hofta

I de blindes rike er den enøyde konge. Kongen av Verdidebatt er for tiden Lars Gule. Det volder Vårt Lands redaktører visse kvaler. Men ikke mer enn at Erling Rimehaug greier rettferdiggjøre det:

De siste par årene er det noen ord som stadig dukker opp i debatter. Det er slike ord som selvpisking, naiv, feig, multikulturalist, politisk korrekt, godhetsindustri, asylmafia.

De har alle det til felles at de stempler motstanderen uten å prøve å argumentere. Jeg synes de ødelegger seriøs debatt.

Så kan det innvendes at rasist og nazist ikke er stort bedre. Som noen kanskje har lagt merke til, har jeg ikke sans for å stemple med dem heller. Men de er i alle fall rasjonelle påstander, som det går an å argumentere for eller mot.

Men slik er det ikke med disse andre stemplingene. De tar kun sikte på å gjøre motstanderen irrelevant.

Jeg har ingen tro på at man vil slutte med det. Men det går i alle fall an å være bevisst på hva som foregår.

Et lysende eksempel på at PK-språket er i stand til stadige nye krumspring. Darwin P. Erlandsen ville vært henrykt.

Naiv og feig selvpisking

Les også

-
-
-
-
-
-