Nytt

Merit Wager har en av Sveriges absolutt beste blogger. Hun fanger opp stemmer som bryter med konsensus, og har høy troverdighet. En politiker fra et av alliansepartiene ga en interessant beskrivelse av Malmø: middelklassen bor ikke de utsatte områdene, og kjenner ikke problemene på kroppen. De kan late som ingenting.

Den samme problematikken kjenner vi fra Oslo, der de mest verdinøytrale bor på helt andre steder av byen enn der problemene er følbare.

Et nytt eksotisk innslag: Folk fra homogene områder som Vellinge drar på safari gjennom ghettoene i Malmø, med låste dører.

Det som präglar stadsbilden i centrala Malmö på kvällarna, och har gjort så sedan 90-talet, är gäng med invandrarkillar från Mellanöstern i tonåren som är uppfostrade i en miljö där det är OK att åtminstone på svenska skrika, hora, neger, bög och en serie könsord efter varandra och förbipasserande.

Särskilt utsatta för denna pöbel är just judar, svarta och homosexuella. Som inte sällan blir utsatta för olika överfall – en liten del anmäls.

Stora delar av den vita medelklassen – som politiker och media ofta tillhör – passerar inte centrala – eller utsatta -delar av Malmö på kvällarna. De bor i Lomma, Västra hamnen, Bjärred och på Limhamn. För dem är detta givetvis inte en bild som träffar verkligheten.

Familjer från Vellinge och västra Skåne åker på ”safari” genom Malmö med låsta bildörrar. Samtidigt svärmar politiker om hur härligt mångkulturellt det är i den här villervallan av bidragsberoende, svart arbetsmarknad, jourbutiker som är förklädda gömställen för illegala och socialt accepterad hederskultur och grabbgäng som drar omkring och hotar, slår och skriker på varandra och andra.

Hur många politiker bor på Möllevången?

Det finns ju de inom borgerligheten som vill införa ekonomisk frizon i utanförskapsområden. Som om det inte redan fanns en informell ekonomi där. Malmö kryllar av jourbutiker utan varor att sälja, frisörsalonger med två kunder om dagen, restauranger där bara närmsta familjen äter och butiker som enbart säljer kontantkort och tändare. SOM OM de betalar skatt. Nej, Malmö har allvarliga problem och behöver rensas upp ordentligt med inspiration av andra länder som Danmark, Frankrike, Tyskland och USA. I framsynta Danmark river man områdena. Det är klokt.

http://meritwager.wordpress.com/2010/11/13/familjer-fran-vellinge-och-vastra-skane-aker-pa-safari-genom-malmo-med-lasta-bildorrar/