Nytt

Med simpelt flertall fikk afrikanske og islamske medlemsland FN til å fjerne seksuell legning i en resolusjon som fordømmer «diskriminerende årsaker til henrettelser og drap.» I resolusjonen ber FN medlemslandene innstendig om å beskytte alle menneskers rett til liv, og oppfordrer landenes myndigheter om å ikke henrette noen på diskriminerende grunnlag og til å etterforske vilkårlige drap som kan være motivert av diskriminerende holdninger. Vanligvis blir den aktuelle resolusjonen summarisk vedtatt annet hvert år, men på vegne av afrikanske og islamske nasjoner la Marokko og Benin i år frem et forslag om å erstatte «seksuell legning» med «diskriminerende årsaker på enhver basis».

– Dette er et tilbakeskritt og det er ekstremt skuffende at noen land følte behov for å fjerne referansen til seksuell legning når nettopp seksuell legning er årsaken til at så mange mennesker verden over er utsatt for vold, sier Philippe Bolopion i organisasjonen Human Rights Watch.

De siste 10 årene har seksuell legning vært inkludert på listen over årsaker til diskriminerende vold og drap, sammen med f.eks. etniske, religiøse og språklige minoriteter. Andre beskyttede grupper som spesielt nevnes er menneskerettighetsforkjempere (som journalister, advokater og aktivister) og gatebarn. Homseaktivister kaller FN-avstemningenen for å fjerne seksuell legning fra listen for bekymringsfull og farlig.

Fjerningen ble støttet av Benin i Afrika på vegne av den afrikanske gruppen og Marokko på vegne av den arabiske gruppen og konferansen av islamske stater (OIC) i FNs generalforsamling, og ble vedtatt med et simpelt flertall: 79 for, 70 mot, 17 avsto og 26 fraværende.

Blant landene som stemte for å fjerne seksuell legning var Iran, Nigeria, Sudan, Saudia Arabia, Jemen og Irak – alle land som er kjent for, eller antas å foreta, henrettelser av- og/eller vilkårlige drap på homofile.

Storbritannia, USA, Australia, New Zealand og flere europeiske land stemte mot endringen av resolusjonsteksten.

Cary Alan Johnson, Executive Director of the International Gay and Lesbian Human Rights Commission, said: “This vote is a dangerous and disturbing development. It essentially removes the important recognition of the particular vulnerability faced by lesbian, gay, bisexual and transgender people – a recognition that is crucial at a time when 76 countries around the world criminalise homosexuality, five consider it a capital crime and countries like Uganda are considering adding the death penalty to their laws criminalising homosexuality.”

Den nye resolusjonsteksten som ikke nevner seksuell legning ble vedtatt av generalforsamlingen som inkluderer alle de 192 medlemslandene, med 165 for, 10 avsto og ingen stemmer mot.

Reuters: U.N. panel cuts gay reference from violence measure

Pink Paper: Countries vote to accept execution of gays

International Service for Human Rights: GA Third Committee deletes ‘sexual orientation’ from resolution on extrajudicial executions

Hvorfor ikke si hele sannheten om FN?