Nytt

FNs Menneskerettsråd vedtok torsdag en resolusjon som oppfordrer medlemslandene til å vedta lover som beskytter religion mot bakvaskelse og blasfemi. Den eneste religion som nevnes er islam. Forslaget kom fra Konferansen av islamske stater, OIC.

OIC hadde nylig et møte i Dakar, Senegal, der man drøftet tiltak mot det de muslimske landene er en økende tendens til islamofobi. De har opprettet et overvåkingsorgan og vurderer kollektive rettslige skritt. De samme landene har flertall i Human Rights Council og kunne ta en resolusjon dit med likelydende innhold. Den ble vedtatt med 21 mot 10 stemmer.

The document, which was put forward by the Organization of the Islamic Conference, «expresses deep concern at attempts to identify Islam with terrorism, violence and human rights violations.»

Although the text refers frequently to protecting all religions, the only religion specified as being attacked is Islam, to which eight paragraphs refer.
..

The resolution «urges states to take actions to prohibit the dissemination … of racist and xenophobic ideas» and material that would incite to religious hatred. It also urges states to adopt laws that would protect against hatred and discrimination stemming from religious defamation.

EU stemte mot resolusjonen og mener den er ensidig.

UN OKs Islamic text against defamation

OIC vil saksøke blasfemi av islam