Poesi

Viet er jeg til min død
Dette samliv dypt i verdens
kjerne denne sære viten
om en pakt fra Arilds tid
gir meg tonende en glede
Jeg skal se min rot i dypet
når Han river dette telt
Der skal være sol og sanger
over alt jeg led i livet
Viet er jeg til min død
Lyset lyset er min brud
Under alle dype sjakter
dypere enn ordets dyp
er den kjærlighet som bærer
denne gåtefulle nød dette
rop til natt og vinder
Kom forløs meg Jesus Krist
Løft meg over tidens grense
inn i lysets sakrament
All min lengsels røde stormer
drønner mot den høye port
Viet er jeg til min død
Denne pakt fra Arilds tid
løfter meg tilslutt mot lyset
de profundis mor Maria
Korsets tunge frukt du bar
i ditt morslivs morgenrøde
Stabat mater dolorosa
Vitne var du til Hans dø
som er alles liv i dypet
Hosianna Davids rotskudd
Sarons lilje ropets ekko

Arnold Eidslott Advarsel i kode (1987)

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-

Les også