Kommentar

«Når akkevitten ekskluderer» heter kommentaren til Johnny Grimstad i Aftenposten i dag 5.november.

Kommentaren omhandler drikkekulturen ved sosiale sammenhenger som julebord og fredagspils med kollegaer. Han viser en bekymring for de som aldri blir med ut på disse sosiale arrangementene.

Men noen bli aldri med, hverken på første eller andre runde. Det er ikke aktuelt for dem, forsi deres religion og det levesettet som følger med setter en grense nettopp her. Det er våre nye landsmenn og deres etterkommere dette gjelder, i første rekke.

Det er synd at folk ikke blir med på sosiale aktiviteter, men hvorfor er det slik at det alltid forventes at vi etnisk-norske skal tilpasse oss?

Uansett utfall så er det ikke mitt poeng å tørrlegge norsk arbeidsliv. Men det ligger store utfordringer her for dem som vil ta det flerkulturelle Norge på alvor. Ikke minst må de av oss som setter pris på fredagspilsen og julebordsakevitten være åpne for andre, mer inkluderende måter å dyrke fellesskapet med allevåre kolleger på enn det vi har vært vant til.

Vi har hørt det før. Det er vi som skal forandre oss. Jobber man i barnehage så skal vi legge til rette for fremmede matskikker. Halalmat må ikke blandes med vår mat. Vi skal akseptere at muslimer ikke vil ta i maten vår. Vi må akseptere at forledre ikke lærer seg norsk. Vi må ha tolker på møter for å kunne kommunisere med foreldre. I bomiljøet må vi akseptere å leve i miljø hvor vårt språk ikke er det dominerende. Vi må akseptere at andre kulturelle skikker tar over for våre tradisjoner. Vi må akseptere at fremmede kulturer erobrer våre boligområder.
Skal vi ha sosiale tilstelninger så ønskes det nå at alkoholen skal vekk for at vi skal være inkluderende for «nye landsmenn.»
Selv drikker jeg alkohol, men ikke alltid. Det er ikke noe problem å sitte edru sammen med folk som hygger seg med øl eller vin hvis jeg ønsker en alkoholfri kveld.

Våre nye landsmenn bør også kunne akseptere å sitte med kollegaer en fredagskveld, selv om disse drikker alkohol. Det vil ikke falle meg inn å droppe en øl og en akevitt på et julebord. Det må mine fremmedkulturelle kollegaer infinne seg med. Nordmenn har brygget øl til jul i generasjoner.

At de som drikker alkohol burde begrense inntaket av hensyn til seg selv og andre er en annen sak. Det er folkeskikk. Sørpefulle folk er ikke hyggelig uansett.