Når staten er truet, pleier den å støtte seg til politiet. Men det gjør ikke myndighetene i to europeiske land som har vært herjet av uro og vold. I både Hellas og Frankrike stilles politifolk for retten som har kommet til å begå unnlatelser eller feil i tjenesten. Detaljene i den enkelte sak er vanskelig å bedømme på avstand, men i den større konteksen blir ordensmakten dømt, den ordensmakt som europeiske samfunn skal vite å trenge i tiden vi går i møte, mens mobb og vandaler stort sett får herje fritt. Det er et merkelig budskap som blir sendt. Man kan få en mistanke om at det er de politisk korrekte kreftene innen jus og politikk som vil sette politiet på plass. Aggresjonen rettes mot samfunnets forsvarere, ikke nihilismen nedenfra, fordi makten, ordensmakten per definisjon tar feil.

Den greske politimannen Epaminondas Korkoneas (38) ble 11. oktober dømt til livsvarig – en gang til: livsvarig – fengsel for med overlegg å ha skutt og drept 15-årige Alexis Grigoropoulos i desember 2008. Domstolen var splittet: noen ville dømme ham for uaktsomt drap. Men det ble overlagt drap og livsvarig. Partneren fikk ti år.

Det er en knallhard dom. Politimenn pleier vanligvis å bli behandlet mildere hvis de ikke har hatt mønster av uregelmessigheter på sitt rulleblad. Noe sånt fantes ikke her, og forsvarerne ba om at det kom de tiltalte til gode. Men dommerne nektet.

Forsvarerne hevdet at kula som drepte Alexis var en rikosjett, og ballistiske prøver bekreftet det.

Korkoneas claimed that he had fired warning shots into the air after a number of objects were thrown at his patrol car in the central Athens neighborhood. Some witnesses, however, claimed that the special guard shot directly at a group of people. Ballistic tests showed that the bullet that killed Grigoropoulos had ricocheted off a cement bollard near the ground.

Likevel var det vitner som sa de hadde sett Epaminondas skyte rett på gutten.

Gresk politi har hatt noen tøffe måneder bak seg. Det virker demoraliserende å se to kollegaer dømt så hardt. Spesielt med tanke på de ødeleggelser som mobben forårsaket i ukene som fulgte. Hellas har et voldsvenstre som ikke rygger tilbake for mord. Rettssaken måtte flyttes ut av Athen etter trusler om at politifolkene ville bli drept.

Nå står en ny tilsvarende rettssak for døren i Frankrike mot to politimenn som var på vakt da to ungdommer fra forstedene forvillet seg inn på et avsperret område og ble grillet av transformatorer i 2005. Deres død utløste voldsomme opptøyer og ødeleggelser. Politiet anklages for ikke å ha kommet de to til unnsetning. Den regionale påtalemyndighet ønsket å henlegge saken av mangel på bevis, men en forhørsdommer ville ha sak. Igjen kan det være kritikkverdige ting ved handlemåten.

An internal police review of the electrocutions faulted police officers for their handling of the incident. It confirmed the officers had been chasing the teens before they were killed, which the Interior Ministry and police had initially denied. The report said officers should immediately have notified French energy company EDF that the youths were hiding in the power station.

Men i den situasjonen Frankrike befinner seg i, trenger politiet moralsk oppbacking. Her får de følelsen av at det er de som er under lupen.

2 French police to stand trial in deaths of teens