Sitter med dagens Østlending (7.oktober.) og leser en annonse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Mangfoldsarbeid gir godt arbeidsmiljø og dyktige medarbeidere!

Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) tilbyr gratis kurs med rask og praktisk innføring i hvordan norske virksomheter kan imøtekomme nye krav til mangfolds og likestillingsarbeid.

Kurset er laget med tanke på arbeidsgivere, personalmedarbeidere og tillitsvalgte. Det blir spesielt fokus på rekruttering, lønn, arbeidsbetingelser og lovverk mot diskriminering.

Mangfold er en styrke i dagens arbeidsliv – vær med og gjør en invistering for din virksomhet.

Man kan undres hvordan de egentlig begrunner at dette mangfoldet er en styrke i dagens arbeidsliv. Mine egne erfaringer tilsier at arbeidslivets styrke er at man har kvalifiserte folk til å jobbe. Styrken ligger ikke i mangfoldet.
Med mine erfaringer fra Oslo med buss-sjåfører og butikkmedarbeidere som har fremmedkulturellbakgrunn og problemer med å uttrykke seg på norsk, så synes jeg dette utsagnet er vel lettvint.
Det samme ser man i enkelte barnehager hvor personalet prater dårlig norsk. Dette er eksempler på mangfold, men det kan vel neppe kalles en styrke for virksomheten.
Men jeg møter selvfølgelig også fremmedkulturelle som gjør sin jobb meget bra. Men er det da mangfoldet eller de yrkesmessige kvalifikasjonene som er styrken til bedriften?

Uansett så er min erfaring at økt mangfold innen etnisitet og kultur ikke gjør forholdene lettere. Det dukker opp stadige særregler og det er heller ingen ukjent sak at folk føler seg krenket av handlinger som er helt naturlig for andre.

Når man ser hvordan etnisk-norske flytter ut av innvandrertette områder, så er det vanskelig å tro at så mange ønsker samme type miljø på arbeidsplassen.

www.ldo.no/mangfold

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂