For en gangs skyld har Nobelkomiteen og Thorbjørn Jagland gjort et modig valg: Ved å gi prisen til Liu Ziaobo har komiteen gitt et håndslag til de modige og tapre dissidentene i Kina. Kina har gjort voldsomme steg de senere år, men kan aldri bli en stormakt uten å gi sine borgere levelige forhold. Dissidentene trenger å høre at noen bryr seg.

Prisen vil utvilsomt få konsekvenser, for Norge. Det var oppløftende å høre Jan Sanner og Martin Kolberg stille seg bak tildelingen. Men når Kolberg ikke tror den får konsekvenser for Norge, tar han feil. Kina vil ikke la et slikt slag i ansiktet passere. Først og fremst økonomisk. Men Norge har råd til det.