NUPI-rådgiver Helge Lurås vet beskjed om terroradvarslene i europeiske storbyer: de er blåst helt ute av proporsjoner. De skyldes at Vesten trenger en fiende. Aha, visste vi det ikke. Gamle sjablonger blir som nye. Dagsavisen nikker samtykkende.

Lurås skal ha hatt svarene klare da han besøkte norske soldater i Afghanistan. Han stikker ikke sitt lys under en skjeppe den mannen.

– Generelt er den islamske terrortrusselen mot turistmål, trafikksentre og personer i Europa svært liten. Terrortrusselen fra slike grupper er blåst ut av alle proporsjoner siden 2001. Europa er i dag langt mer utsatt for terrorangrep fra interne grupper av aktivister med et klart politisk mål, for eksempel dyrevernsaktivister og separatister vi ser i Nord-Irland og Spania, enn islamske ytterliggående grupper inspirert av al-Qaida og lignende, sier Nupi-rådgiver Helge Lurås.
….
– Rent statistisk er det langt større sjanse for å dø i trafikken enn å bli utsatt for et terrorangrep. Farer knyttet til trafikk og livsstilssykdommer har vi lært oss å leve med og å akseptere. Men til forskjell fra disse risikoene, som vi i stor grad er skyld i selv, er mange tilbøyelige til å heller avlede oppmerksomheten mot eksterne, men objektivt sett mindre trusler. Terrorister med utspring i en annen sivilisasjon er slik sett hendig som syndebukker både for media og politikere. Det blir mulig å demonisere «de ytre» farene.
..
– Kan vi si at Europa trenger en ytre fiende?

– Ja, jeg tror alle sosiale enheter, land, stater og samfunn, må ha ytre fiender og rivaler. Nasjonalstatene trenger en trussel «der ute» for å opprettholde internt harmoni. Og jo mer heterogene og splittede disse sosiale enhetene er, desto større må den ytre trusselen være, sier Lurås.

En sterk kandidat til prisen: ukens premiesau. Ikke minst på grunn av stilen: oppblåst ego som resirkulerer gammelt skrap som nytt.