En tjue meter lang fiskebåt med et ukjent antall ulovlige innvandrere ombord, gikk med hensikt på grunn klokken seks i dag morges på stranden ved Capoportiere, et tettsted på det italienske fastlandet ca. seks mil sør for Roma. Fartøyet tok seg ubemerket inn i italiensk territorialfarvann i løpet av natten, men en sportsfisker var vitne til at flere titalls personer steg i land i all hast, og varslet politiet. Innen kort tid hadde de arrestert femten personer, av palestinsk, egyptisk, pakistansk og tunisisk nasjonalitet, som ser ut til å ha lagt ut fra Tunisia, hvilket har hørt til sjeldenhetene de siste årene. Store politistyrker har hele morgenen lett etter de andre ilandstegne personene, og har så langt funnet ti til.

En radioreporter på stedet som har snakket med flere øyenvitner, konkluderer med at det minst må ha vært tale om sytti personer totalt, kanskje over hundre. Undersøkelser av båten tyder på at overfarten var godt planlagt, da man fant rikelige mengder mat og vann, foruten produkter for personlig hygiene. Så snart de var gått i land skiftet flere av dem til et rent og tørt, medbrakt antrekk, for slik å gjøre det vanskeligere å gjenkjenne dem eller spore dem opp.

Det har på grunn av strengere kontroll i de senere årene blitt vanskeligere å komme seg inn i Europa via Lampedusa og andre øyer i Middelhavet. Også fra Hellas er det å ta seg videre inn i Schengen-sonen forbundet med en viss risiko. Ved ilandstigning rett på det europeiske kontinent er det lettere å unnslippe myndighetenes oppmerksomhet og gå under jorden. At forsøk som det i dag morges finner sted, er derfor ingen overraskelse, men vanligvis skjer de lenger sør. Her var det tale om et uvanlig sjødyktig fartøy fra en uventet utgangshavn, som dermed i ly av nattemørket og manglende etterretning kunne ta seg til farvann hvor kystvakten ikke er like oppmerksom.

Sbarco di clandestini a Capoportiere

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂