Kina vil hjelpe Hellas ut av gjeldskrisen, både ved kjøp av statsobligasjoner og økt samhandel. Det er en direkte utfordring av EU, på europeisk jord. Stort klarere kan man ikke demonstrere forskjellen på en handlekraftig ambisiøs stormakt og en byråkratisert overnasjonal union.

Det er liten tvil om at statsminister Wen Jiabaos besøk sender et signal til Brussel: Kina utfordrer Brussel på hjemmebane.

Man er vant til at Kinas økende innflytelse stilles opp mot USAs. Men besøket illustrerer at Europa er enda mer sårbart, fordi sammenhengskraften i unionen er svakere, og Brussel ikke er handlekraftig.

I Norge behandles feks. striden mellom kommissær Vivian Reding og president Sarkozy som en litt underholdende avstraffelse av en høyreorientert president. I virkeligheten dreier det seg om nasjonalstaten som reetablerer sitt primat: nasjonale interesser går igjen foran overnasjonale.

I dette tomrommet går Kina inn og finner handlingsrom. Kina har også vært på Island og tilbudt hjelp. Kina kjøper seg mao innflytelse i Europa. Det sier noe om Kinas ambisjoner. Det ønsker å være en verdensmakt.

Wen Jiabao anlände i veckan, som första kinesiske premiärminister på 24 år, till Grekland för bilaterala överläggningar.
Berett köpa statsobligationer
Efteråt berättade han om landets planer och ville ”skicka en signal om tilltro till att Grekland och EU kan klara den internationella finanskrisen”, skriver Bloomberg News.
Först handlade det om Grekland:
– Med gemensamma ansträngningar kan den totala mängden import och export mellan de två länderna under de kommande fem åren fördubblas till 8 miljarder dollar (cirka 54 miljarder kronor), sa Wen Jiabao.
Kina är också berett att köpa grekiska statsobligationer, som ska utfärdas nästa år, och ska inom kort upprätta en fond om 5 miljarder dollar (omkring 34 miljarder kronor) för att stötta de bägge ländernas maritima industrier.
Det slutar dock inte där.
– Kina är berett att tillsammans med EU – som passagerare i samma båt stärka samarbetet… för att möta den finansiella krisen, sa premiärminister Jiabao.
..
Maria Heimer är statsvetare vid Uppsala universitet och Kinaexpert.

– Det finns säkert en strategi bakom. Det behöver kanske inte alltid handla om naturresurser men jag tror definitivt att det finns en större agenda. Annars skulle man inte gå in så brett.

Kina ska hjälpa Greklands ekonomi