Kommentar

Obama-administrasjonen ba lørdag en føderal dommer om å droppe anmodningen om at dommeren skal vurdere lovligheten av at CIA har fått i oppdrag å stanse Al Qaida-lederen Anwar al-Awlaki, som fra sitt skjulested i Jemen organiserer og inspirerer angrep på USA.

– En slik anmodning har ingenting i en domstol å gjøre. Skulle en dommer gå inn og vurdere lovligheten av de tiltak administrasjonen iverksetter for å stanse angrep på USA? spør talsmann for Justisdepartementet, Matthew Miller.

«The lawsuit, which never denies that Anwar al-Awlaki is an active leader of Al Qaeda in the Arabian Peninsula, asks a court to take the unprecedented step of intervening in military matters and directing the president how to manage military action — all for the benefit of a leader of a foreign terrorist organization,» said Justice Department spokesman Matthew Miller.

Anwar al-Awlaki er født i New Mexico og har både amerikansk og jemenittisk statsborgerskap. Han forlot USA i 2002. Da var han allerede i søkelyset for kontakt med 9/11-kaprerne.

Det er kjent at han korresponderte med både Fort Hood-drapsmannen Nidal Malik Hassan og nigerianske Farouk Abuldulmutallab som forsøkte å sprenge et fly over Detroit 1. juledag.

Det var også al-Awlaki som sendte ut en fatwa som satte Molly Norris på en dødsliste for å ha laget kampanjen «tegn en Muhammed-tegning-dagen». Hun har nå måtte gå under jorden og skifte navn.

For noen måneder siden ble det kjent at Obama-administrasjonen har gitt CIA en capture or kill-ordre for al-Awlaki. Det finnes en slik liste, men al-Awlaki er den andre amerikaneren som har havnet der. Enkelte reagerte og mente myndighetene ikke bør ha anledning til å sette en borger på en dødsliste, uten at det skjer gjennom rettsvesenet.

Awlakis far ville gå til sak, og American Civil Liberties Union, ACLU, hjalp ham.

The cleric’s father, Nasser al-Awlaki, sued, saying targeted killings were illegal under the U.S. Constitution because Americans should be prosecuted in a court and should only be targeted for lethal force if there was an imminent threat and no other way to stop it.

With the help of the American Civil Liberties Union and Center for Constitutional Rights, he asked a federal judge to issue an injunction and force the administration to publicly reveal its criteria for determining who can be targeted.

The Justice Department, while refusing to confirm that the targeted kill program existed, said in a court filing that the father has no legal standing to sue and that U.S. courts should not interfere with how the government protects the country.

Hvis kravet skulle imøekommes måtte regjeringen avsløre hemmeligheter om krigen mot terror. Det er et helt umulig krav, og det ville være uten sidestykke hvis en dommer skulle innlate seg på slike vurderinger, hevder justisdepartementet.

«It strains credulity to argue that our laws require the government to disclose to an active, operational terrorist any information about how, when and where we fight terrorism,» Miller said.

U.S. urges judge to toss lawsuit over target killings