Islamister ser ut til å ha funnet en ny måte å skremme journalister på: ved å henge dem ut på nettsteder og i sosiale medier, ved å organisere grupper som kan klage til både arbeidsgiver og til verten, f.eks. Facebook. Slik kan man få masse trøbbel av å utøve sitt yrke.

Et eksempel er en journalist i Nordlys, Tone Jensen, som sist lørdag skrev en leder om avsløringen av Al Qaida-cellen i Norge. Lederen tok opp det fenomen at ikke alle, men de fleste av verdens terrorister har bakgrunn i islam.

Dette falt religionshistoriker og medlem av Antirasistisk senter Thomas Rognmo tungt for brystet. Han tok kontakt med Jensen. Rognmo fikk ikke den canossagang han ventet, og kontaktet Islam Net som la ut hans klage og mail-vekslingen.

Det er flere interessante trekk ved denne saken. Det er ikke uvanlig at lesere reagerer på artikler i pressen; selv kritiserer vi daglig hva norske journalister skriver. Men det er noe annet med den islamistiske fronten: Det er en undertone av korreks og dulgt trussel i det de skriver. Det er rett og slett ubehagelige beskjeder.

Ulike verdener

Forholdet er selvsagt at man opererer med diametralt motsatte verdensbilder. I den sekulære demokratiske verden er islamismen en bred og mangslungen trussel, som i den ekstreme enden anvender terror. Selv om det er marginale grupper, sprenges det fra Lahore til Kampala og New York. Målene er med hensikt sivile.

Det paradoksale er at islamister og apologeter nekter å ta dette inn over seg. I deres verden står islam for fred. Det er den versjonen Islam Net står for. De sier til VG og andre aviser at de bare driver med dawa – opplysning og korrigering av feiloppfatninger av islam. Men det er ikke vanlig opplysning de driver med. De føler vanlig journalistisk arbeid som en krenkelse. Hvis medier etter deres mening driver ubalansert journalistikk, har de rett til å korrigere.

Korrigere kan man gjøre på mange måter. Ved brev, mailkampanjer, bakvaskelser, uthengning, løgn, rapportering, klager, osv. Det er fullt mulig å skremme med det skrevne ord. Herfra går en glidende overgang til dulgte eller eksplisitte trusler. De ligger i forlengelsen av hetsen. Volumet kan skrus opp. Mulighetene er mange, repertoaret stort.

Det er tydelig at islamistene har lært en del av å leve i Vesten og av forbundsfeller. Det finnes paralleller til SUF og AKP (m-l). De drev den samme oppdragervirksomhet og korrigering, autoritært og intolerant, med en moralsk rett over andre.

Krenkelser

Men det er kommet inn noe nytt med islam: krenkelsen. Vestlige apologeter advarer mot å krenke, og myndighetene har selv gitt krenkelsen status. Hvis myndighetene vedtar lover mot krenkelser og diskriminering som er formulert på en måte som også dekker religion, kan det gi islamister mulighet til også rettslig å skremme. Da vil ytringsfriheten være død.

Det virker ikke som om myndighetene eller mediene er tilstrekkelig oppmerksomme på denne faren.

Thomas Rognmo syntes ikke han fikk den rette respons fra journalisten i Nordlys, og henvendte seg derfor til Islam Net som mer enn gjerne la ut korrespondansen.

Hei,
Mitt navn er Thomas Rognmo, jeg er en religionshistoriker som for tiden er bosatt i Tromsø.

Jeg ble opprørt da jeg leste lederartikkelen skrevet i ditt navn, trykket i dagens Nordlys – og spesielt over det faktum at et av artikkelens verste utsagn sto skrevet på avisens forside: «Stort sett alle terrorister nå for tiden er muslimer.»

Da jeg vokste opp forsto jeg samfunnet slik at den frie presse skulle være en arena hvor saklig informasjon, understøttet av god kildekritikk ble presentert. Din lederartikkel havner derimot ganske nær kategorien propaganda, ettersom den er hva jeg vil kalle et demagogisk hatmanifest mot islam. Jeg finner det forkastelig at Nordlys’ redaksjon har trykket artikkelen din.

Under lederartikkelen står det at du er journalist (skjønt jeg i løpet av de senere år har forstått at dette ikke akkurat er en beskyttet yrkestittel). En journalist bør ALLTID sjekke kildene sine, noe du ikke har gjort. Påstanden om at de fleste av dagens terrorister er muslimer er ren løgn. Du har modifisert Siv Jensens utsagn fra 2005 om at «[A]lle muslimer ikke er terrorister, men det er en kjensgjerning at alle terrorister er muslimer». Blant de terrorhandlinger som blir gjennomført i Vest-Europa blir en minimal prosent utført av grupper eller individer som forholder seg til islam. Statistisk sett dreier det seg om at omtrent to av ca 400 terrorhandlinger i Vest-Europa utføres av muslimer.

Hvis du ønsker å ta mitt råd om å bli bedre kjent med de faktiske forholdene rundt verdens terrorbilde anbefaler jeg deg å ta en titt på «The Global Terror Database», som lister opp alle terroristgrupper i verden, samt når og hvor deres terroraksjoner fant sted og hvilke våpen/midler som ble benyttet.

Skal du kalle deg journalist mener jeg at du bør fortelle sannheten i stedet for å spre løgner.

Med vennlig hilsen,
Thomas Rognmo

Tone Jensen:

Hei,
Det står enhver fritt å like eller mislike ytringer på trykk. Jeg priser meg lykkelig over at vi lever i et land der ytringsfriheten står sterkt. Jeg har ingen ting imot å gjenta: radikal islam med Al Qaida og vennegjengen, er en pest og en plage for hele verden. At disse står bak de langt fleste terrorangrep, og er en konstant trussel mot Vesten, er et faktum. Du kan jo, i stedet for å røre ivei med underlig tolkning av statistikk, sjekke hva PST her i landet mener er den største trusselen mot oss.
Når det gjelder Vær Varsom plakaten: Ingen ting av det jeg har skrevet strider mot den.
Og til slutt: Nei, journalist er ikke et beskyttet yrkestittel. Men det er da heller ikke religionshistoriker.
med hilsen
Tone Jensen

Rognmo har gjort hjemmeleksen sin, dette med de 400 terroraksjonene i Europa, hvorav et fåtall skyldtes islamister, har også politisk redaktør i Aftenposten Harald Stanghelle satt på trykk. Det blir ikke mer sant av den grunn, men det gir legitimitet.

Jensen har fornuft nok til ikke å la seg vippe av pinnen. Andre ville kanskje ikke vært like sikre. Har vedkommende ryggdekning fra redaktøren? Kanskje journalisten får beskjed om å dempe seg neste gang?

Noen detaljer ved oppslaget:

Linken til lederen går via e-pages.dk. Islam Net spør:

– Thomas tok kontakt med Islam Net, og vi er veldig takknemlig for å ha lokale, også ikkemuslimske støttespillere; alhamdoulillah(!)
Hva syns dere om denne saken, og hvordan bør vi ta det videre?

Ja, hvordan skal den tas videre? Rognmo forsøker seg med å sitere brudd på Vær Varsom-plakaten. Det går selvsagt an å tolke den slik at kritikk av islamisme blir krenkelse av alle muslimer og hets. Problemet er medienes og myndighetenes ambivalente holdning til kritikk av religion og kultur, som gir islamistene en fot i døren. Den dagen de skulle vinne frem i rettsapparatet kan balansen tippe i demokratiets disfavør.

Staten har selv forsynt seg med ombud og direktorat som drar i samme retning: Likestilingsombudet og Integrerings og manfoldsdirektoratet, for ikke å snakke om NGO’er som Antirasistisk senter (statsfinansiert) fortolker verden på en måte som glir i ett med islamistenes. Det finnes ingen motstand.

Journalister bør tenke føre-var og ta noen forhåndsregler: vær obs på hva man legger ut på steder som Facebook, især av opplysninger om privatlivet. Man må erkjenne at det er en alvorlig konflikt og oppføre seg deretter.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.