Nytt

Direktør ved Fredsforskningsinstituttet Kristian Berg Harpviken sier Norges engasjement i Afghanistan er med å øke terrorfaren i Norge, stikk i strid med statsminister Jens Stoltenbergs uttalte målsetning om at Norge er i Afghanistan for å bekjempe terror.

Berg Harpviken har ingen hemninger: skulle man fulgt hans resonnement skulle ikke Norge foretatt seg noe som provoserer islamister.

– Stoltenberg sier vi er i Afghanistan for å gjøre Norge et sikrere sted. Men krigen gjør oss mindre trygge. Norge oppfattes nå i større grad som et mål av terrorister, sier Prio-direktør Kristian Berg Harpviken.
Til tross for at Norge aldri har stått øverst på mållisten til globale terrorister, mener Berg Harpviken at Norges lojalitet til USA kan skade oss.
– Dersom Norge hadde ledet den internasjonale alliansen i Afghanistan, ville vi valgt en mindre konfronterende og aggressiv strategi enn det USA har gjort. Men når vi velger å stå last og brast med USA, blir Norge oppfattet som en aggressor, sier han.

Berg Harpiken uttaler seg som om islamister og jihadister reagerer på andres handlinger, at de ikke er prime movers, dvs. de som handler først. Det ligger nærmest en forestilling om at hvis bare vi lar dem i fred, vil de la oss i fred. Ingenting tyder på at det forholder seg slik. Definisjonen på å «la dem i fred» er i så fall å gjøre som Al Qaida sier: trekke seg ut av Afghanistan, Midtøsten, innstille støtten til Israel og innføre pressesensur, og ingenting tyder på at kravene vil stanse der.

Berg Harpviken ignorerer at Vesten står overfor en fiende som har erklært oss krig.

Det er alvorlig fra en mann som brukes som orakel av NRK og avisene i snart enhver sammenheng.

Forskere: Krig gjør oss til terrormål