Nytt

Noe er galt i Stockholm-forstaden Rinkeby, der ungdommen forsøker å brenne ned offentlige servicetilbud og hindrer brannvesenet å slukke. Noe er også galt i NTB som ikke greier å stille et kritisk spørsmål, men kun refererer politisk svada.

Fremst fra da sosialdemokratiske ordføreren Abebe Hailu.

– Rinkeby har vært en mønsterbydel. Jeg hadde aldri trodd det skulle begynne å brenne her, sier Abebe Hailu, sosialdemokrat og viseordfører i bydelen Rinkeby-Kista til NTB.

Ifølge ham har utviklingen i Rinkeby, der rundt 90 prosent har utenlandsk bakgrunn, vært svært negativ de siste årene.

Det er selvsagt de sentrale myndigheters feil: ungdommen er arbeidsledig, og ofte er foreldrene det også. Hva skal ungdommen ta seg til? Hailu kvier seg ikke for å sammenligne Rinkeby med et fengsel, et bydelsfengsel. Akkurat som Gaza. Klisjeene står i kø. De dras opp av hatten som kaniner hver gang noe går feil: for det er alltid andres skyld.

Under opptøyene i Frankrike serverte mediene de samme unnskyldninger, men de kunne ikke forklare hvorfor ungdommene brente fritdsklubber, bibliotek, gymsaler og skoler.

Det samme er tilfelle i de innvandrertette bydelene i Sverige, der hovedsakelig muslimsk ungdom brenner ned det offentlige servicetilbudet og angriper politi og brannmenn.

Det er en fallitterklæring når den lokale ordfører har bare svada å komme med. Hans egen ungdom brenner ned Rinkebyakademin, og det eneste han gjør er å unnskylde dem. Skyldes det frykt? Latskap? Inkompetanse?

Onsdag ettermiddag luktet det fortsatt svidd ved Rinkebyakademien. Bygningen ble fullstendig ødelagt da den ble satt i brann under uroen på stedet. Ifølge Hailu er problemet at de lokale ungdommene ikke har noe å gå til.

– Rinkeby er som et bydelsfengsel, sier han.

– Annenhver ungdom her er arbeidsløs. De har ingenting, ingen aktiviteter. Da gir man opp. Man mister framtidstroen, spesielt hvis også foreldrene er arbeidsløse.

Den ene unnskyldningen er å legge skylden på sentrale myndigheter, dvs mangel på penger. Den andre er å legge skylden på politiet. Her dukker den andre klisjeen opp, som vi også kjenner fra Gaza: innvandrerne behandles som dyr!

Se om ikke NTB har funnet en lokal innbygger som sier akkurat det!

Spenningen i bydelen er til å ta og føle på. De lokale beboerne er opprørte, og sinnet er like mye rettet mot politiet som mot politikerne.

– Politiet har behandlet oss som dyr. Vi ønsker bare å bli behandlet med respekt, sier Anna (40), som ikke vil oppgi sitt fulle navn.

Mens politikere har trukket fram arbeidsløshet og sosiale problemer som forklaring på opptøyene, mener flere av beboerne at det er politiets harde framferd som har fått det til å smelle.

Reportasjen kunne vært forhåndsskrevet. Den består av klisjeer. Er det ikke journalistens oppgave å punktere slike selvfølgeligheter?

En norsk journalist har distansens fordel når han/hun dekker et naboland. Man ser ting bedre hos en nabo som ligner på en selv, og er uten de lokale bindinger.

Det er ingen tegn til drama i NTBs reportasje. En svensk bydel faller fra hverandre noen måneder før valget. Politi og brannvesen er maktesløse. Det er fortsettelsen av den svenske intifadaen, og NTBs journalist serverer selv Gaza-klisjeene, men ser likevel ingen sammenheng.

Fortvilelse etter opptøyer i Stockholm-forstad