Nytt

Rinkeby var en mønsterbydel som fikk internasjonal oppmerksomhet etter opptøyene i franske forsteder i 2005. Nå herjes Rinkeby selv av opptøyer, og ordfører i Rinkeby-Kistas bydelsnemnd, Abebe Hailu (S), er forbauset over hvor fort sitasjonen i bydelen har forverret seg.

I følge det svenske statistikkbyrået (Statistiska Centralbyrån) har nærmere 90 prosent av innbyggerne i Rinkeby innvandrerbakgrunn. Men man kan ikke bare plassere skylden for voldsomhetene på ungdommene, sier Hailu:

– Nästan varannan ungdom mellan 16 och 25 år är arbetslös, och även deras mamma och pappa är arbetslösa. Det är som en stadsarrest.
– Det går inte att bara skylla på ungdomarna, vi måste sysselsätta dem först, säger han.
Nya människor

Ett av problemen är att stadsdelen är en genomgångsort dit det hela tiden flyttar in nya människor.

– Man måste hela tiden satsa på Rinkeby eftersom det hela tiden kommer hit nya människor, men det har man inte gjort de senaste åren, säger Abebe Hailu.

Han är ändå förvånad över att situationen försämrats så snabbt. I samband med de våldsamma upploppen som skakade franska förorter för fem år sedan kom flera utländska besökare till stadsdelen och Rinkeby visades upp som det goda exemplet.

Blant de som har besøkt Rinkeby for høste lærdom, er Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO). Høsten 2000 avsluttet RO sammen med Nordlandsforskning oppdraget «Dokumentasjon av vellykkede utviklingsprosesser».

I artikkelen «Miraklet i Rinkeby» skriver RO at skeptikerne til uviklingen i bydelen har tatt feil, og beskriver Rinkeby som en suksess:

For RO har det vært spennende å følge bl.a. Rinkebyskolen i årene etterpå. Det var nemlig mange som spådde at miraklet i Rinkeby ville bli en flopp og at hverdagen ville innhente entusiastene etter hvert som tiden gikk. Disse skeptikerne har altså tatt feil! Det som i rapporten fra RO og Nordlandsforskning ble beskrevet som en suksess i 2000, er minst like mye en suksess i dag.

Nå reiser rektor Børje Ehrstrand Norden rundt for å inspirere andre skoler og andre offentlige virksomheter. Han deltar på konferanser, og delegasjoner fra inn- og utland besøker skolen for å få del i denne suksesshistorien. I begynnelsen av februar hadde Rinkebyskolen besøk av en delegasjon fra Norge med Øystein Djupedal og Bjarne Håkon Hanssen i spissen. Her er noe av det Dagbladet skrev om besøket:

Mønsterskole
Sammen med kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) (arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, vår anm,) besøkte han i går Rinkebyskolan utenfor Stockholm, i en bydel der 97 prosent av innbyggerne har minoritetsbakgrunn. I 1989 var skolen vandalisert, 16 lærere sluttet og rektor ga opp. Skolen ble regnet som den verste i Sverige, og mange mente den burde legges ned.

I dag er skolen ikke bare et flerkulturelt utstillingsvindu, men også en av Sveriges beste kunnskapsskoler. Nå kommer politikere, skolefolk og næringslivsfolk fra hele Europa hit for å lære.

Bjarne Håkon Hanssen mente den gangen at det var mye å lære i Rinkeby:

De to norske statsråder med ansvar for utdanning, arbeidsliv og integrering satt som tente lys på skolebenken i Rinkeby .

– Her er det mye å lære. Særlig at de har åpen skole utover kvelden, at skolen er en sosial arena hele uka, og at de har fokus på utdanning og jobb som nøkkelen til integrering. Utdanningstilbud til foreldre og søsken er også veldig viktig, sier Hanssen.

Expressen: «Jag blir mycket ledsen över det här»