Bydelene i Sverige med høy andel innvandrere har de senere år fått enda flere innvandrere. Sverige er blitt et mer segregert samfunn. Tendensen er klar, viser tall fra det Statistiska Centralbyrån. Det såkalte «utanförskapet» øker. Det fører blant annet til at servicetilbudet synker, miljøet utarmes, kriminaliteten vokser og de folk som miljøet trenger, flytter – […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.