Mark Twain blir fra tid til annen – feilaktig eller ei – tillagt følgede sitat: History doesn’t repeat itself, but it does rhyme. Denne modifikasjonen av det mer kjente ordtaket «historien gjentar seg» kan kanskje oppfattes dithen at menneskets grunnleggende feil og dyder forblir omtrent de samme, men at utviklingen gjør konteksten såpass forskjellig fra […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.