Nytt

Stoltenberg-regjeringen vurderer å stanse bistanden til flere FN-organisasjoner som følge av en kritisk evalueringsrapport fra direktoratet for utviklingsamarbeid (Norad).

Norge gir nærmere 8 milliarder kroner årlig i direkte støtte til FNs nesten 100 ulike organisasjoner, og summen øker stadig. Men Norad-rapportens hovedkonklusjon er at de samme FN-organisasjonene ineffektive når det kommer til bistand, samtidig som rapporten også omtaler korrupsjon, byråkratisering og manglende tilpasningsevne:

Når det gjelder FNs miljøprogram UNEP stiller rapporten spørsmålstegn ved om det FN-programmet i det hele tatt har noe tilleggsverdi i forhold til andre organisasjoner på området.

Og når det gjeld FN-organisasjonen som har ansvaret for å ta vare på kulturarv, Unesco, anbefaler rapporten at Norge på dette området rett og slett styrer utenom FN.

* Les også: Norske penger misbrukt i Verdensbanken

– Liten kontroll på hvordan pengene brukes

Fremskrittspartiet mener Norge har vært altfor naive i sin støtte til FN.

– Vi gir nå rundt åtte milliarder kroner i direkte støtte til FN og vi har svært liten debatt, og etter vår mening, kontroll med hvordan disse pengene benyttes, sier Frps utenrikspolitiske talsmann Morten Høglund.
– Glemt den kritiske dimensjonen

Utviklingsminister Erik Solheim er enig i at Norge tidvis har vært litt for slepphendte i forholdet sitt til FN.

– Norge er blant de landene i verden som er mest avhengige av FN og blant FNs sterkeste støttespillere. Og nettopp derfor må vi være en konstant kritiker, og jeg tror nok at vi til tider har glemt denne kritiske dimensjonen i vår FN-tenkning, sier Solheim.

NRK: Vurderer å redusere bistand