Nytt

Dekan ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Trygve Wyller, sier tiden er overmoden for å legge en imamutdannelse til universitetet. Det vil bygge videre på den dialogkulturen som Norge har fått til, til forskjell fra land det er naturlig å sammenligne seg med.

Wyller tenker trolig på Danmark.

Men, spør NRK-journalisten, det er vel ikke nødvendig å tro på Gud for å studere til imam?

Nei, selvsagt ikke, universitetet er en sekulær institusjon, svarer Wyller. Men journalisten rører ved et ømt punkt:

Er det tenkelig at et imamstudium vil bli lagt opp etter en kildekritisk metode? Det er studiet av kristendommen. Noe annet er utenkelig. Men hva vil skje hvis man skulle forsøke det samme med islam? Da ville det neppe bli særlig mange studenter på linjen.

Hvem skal bestemme fagets innhold? Islam er i omveltning og har ennå ikke omfavnet den kildekritiske metoden. Det må anses for sannsynlig at faget vil propagandere en mainstream sunni-versjon. Det vil være i tråd med den dialoglinjen som Den norske kirke og teologer som Oddbjørn Leirvik som står for. Det vil i så fall bety at Universitetet blir en religiøs institusjon, med alle de problemer det åpner for. Hvordan vil muslimske studenter oppfatte at universitetet gir religiøs undervisning?

Et slikt opplegg vil være å legge til rette for en islamisering av universitetet.

Både Islamsk Råd og Muslimsk studentforening stiller seg positiv til forslaget.

Wyller har levert forslag til universitetsbudsjettet med bevilgning til å starte en imamutdannelse.

Oslo vil utdanne imamer