I Sorels Hovedværk Réflexions sur la violence citeres disse Ord af Renan: «En umaadelig moralsk og maaske ogsaa intellektuel Nedgang vil blive Resultatet den Dag, Religionen forsvinder fra Verden. Vi kan undvære Religionen, fordi andre har den for os. De, der ikke tror, føres med af den mere eller mindre troende Masse. Men den Dag Masserne ikke længere føler Begejstring (élan), vil selv de modige gaa til Angreb med slappe Knæ. Det er det sublimes Forsvinden, Renan og med ham Sorel frygter. I det moderne Samfund betragter Sorel – og denne Vurdering overtages helt av Fascismen og Nazismen – Bourgeoisiet som fortabt, det har ikke Overbevisning til at forsvare sine Rettigheder, det er fejgt og karakterløst, det vil ikke slaas for sine Privilegier, men hellere gøre Indrømmelse paa Indrømmelse. «Det sublime er død i Bourgeoisiet, som derfor er dømt til ikke længere at have nogen Moral». Det er «dømt til Døden».

Nic. Blædel Forbrydelse og Dumhed. (1946)