En av lærdommene etter Enron-skandalen i 2001, var at selskapers økonomiske ubehageligheter i lang tid kunne la seg kamuflere ved hjelp av regnskapsjuks og finansielle manøvre, hvilket førte til krav om at det i sterkere grad enn før måtte være en statlig oppgave å påse at rapporteringen ble bedre og mer gjennomsiktig. Men er det […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.