Flere daginstitusjoner for barn i Århus (barnehaver og SFO’er) har valgt bort mat med svinekjøtt av hensyn til de muslimske barna. Dette er det blitt reagert på, og borgerlige politikere har bedt om en oversikt.

Man gjør til en teknikalitet det som i realiteten er et politisk spørsmål: den enes brød blir den andres «død»: fordi muslimer ikke skal spise svinekjøtt skal heller ikke ikke-muslimer få gjøre det. Da blir den enes valgfrihet til den andres tap av frihet.

Børne- og ungerådmand Jacob B. Johansen kan ikke svare på, hvor mange århusianske daginstitutioner der har fravalgt svinekød.

Tre borgerlige politikere er ikke blevet meget klogere, efter at de har fået svar på 15 spørgsmål om daginstitutioners fravalg af svinekød i kosten.

Henrik Vestergaard (V), Lars Skov (DF) og Marc Perera Christensen (K) reagerede, da det i forrige uge kom frem, at daginstitutionstilbud på Langenæs i Århus har fravalgt svinekød i kosten. Fravalget skyldes blandt andet hensynet til muslimske børn.

I forespørgslen til børne- og ungerådmand Jacob B. Johansen (S) ønsker de borgerelige politikere at få kastet lys over, hvor mange institutioner der har truffet sådan en beslutning, hvor mange børn det omfatter, og om der er truffet tilsvarende beslutninger for andet kød, for eksempel at oksekød skal være halalslagtet.

Ikke diskriminerende

Rådmanden peger på, at den slags oplysninger ikke er tilgængelige fra centralt hold.

»Beslutningen om organisering og type af frokostmåltidet er decentral, og derfor registreres det ikke centralt, hvilke typer kød der serveres i daginstitutionerne. Såfremt der ønskes en opgørelse heraf, vil det kræve en undersøgelse der omfatter samtlige institutioner,« skriver Jacob B. Johansen i svaret.

Rådmanden bliver direkte spurgt, om han finder fravalget af svinekød diskriminerede overfor etnisk danske børn. Det afviser han med henvisning til, at den enkelte institution ifølge den overordnede kostpolitik har lov til at tage hensyn til børnesammensætningen, og at der dermed er tale om en lokal, demokratisk funderet beslutning.

»Rådmanden og forvaltningen har ingen viden om, hvorvidt nogle forældre føler sig diskrimineret på det beskrevne grundlag. Rådmanden har ikke modtaget henvendelser fra forældre som føler sig diskrimineret.«

Norske TV2 valgte å slå opp at en en institusjon som droppet mat med svinekjøtt fikk trusler rettet mot seg. Det var saken, ikke at man innfører muslimske spiseregler i offentlige institusjoner.

Rådmand: Fravalg af svinekød er en demokratisk beslutning