Flere daginstitusjoner for barn i Århus (barnehaver og SFO’er) har valgt bort mat med svinekjøtt av hensyn til de muslimske barna. Dette er det blitt reagert på, og borgerlige politikere har bedt om en oversikt. Man gjør til en teknikalitet det som i realiteten er et politisk spørsmål: den enes brød blir den andres «død»: […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.