Hønefoss kirke brant tirsdag kveld ned, eller ble den brent? Det er ikke mange dager siden black metal-musikeren Kristian Espedal alias Gaahl uttalte til Bergens Tidende at det var OK å brenne kirker.

– Så lenge kirken står for den makten den har og for undertrykkelse, bør vi ikke vise kirken sympati. Derfor synes jeg ikke det er galt hvis det skjer igjen; at noen brenner ned kirker, sa Gaahl.

Han er engasjert i en black metal-musikal på Den Nasjonale Scene i Bergen fra mars til oktober.

Biskop Halvor Nordhaug reagerte på uttalelsene.

Det er særlig den andre setningen som er problematisk: «Derfor synes jeg ikke det er galt hvis det skjer igjen; at noen brenner ned kirker.»

Spørsmålet er: Har noen tatt ham på ordet?

I dagens Norge skal man ha lov til å støtte nedbrenning av kirker og likevel få opptre på en av landets fremste scener. Professor i arbeidsrett Henning Jakhelln sa at Gaahl måtte få si hva han mente. Det samme mente teaterregissør Bentein Baardson.

Teatersjef på DNS Bjarte Hjelmeland kom til at Gaahl ikke hadde ment å uttrykke direkte støtte til kirkebrenning:

– Han har ikkje meint å oppmode til kyrkjebrenning. og dermed ikkje til kriminelle handlingar. Utsegnet var meir prinsipielt.

Leder av Politiets Fellesforbund Arne Johannessen finner uttalelsene forkastelige og mener de burde fått konsekvenser:

Eg må seie det er ein merkeleg konklusjon. Vi er vande med at det skal vere høgt under taket i kunstnariske miljø, men dette er å gå langt over streken. Det er ei svært alvorleg sak å ytre seg om kyrkjebrenning. Det er forkasteleg i seg sjølv.

– Det er forkasteleg

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂