Professor i idèhistorie ved universitetet i Oslo (UiO), Espen Schaanning, mener at straffedømte må få valget mellom fengsel og offentlig pisking, da pisking etter professor Schaannings mening er et mer «konstruktivt alternativ enn fengselsstraff» for lovbrytere med familie:

Fengselsdirektør Øyvind Alnæs i Oslo fengsel sier at han håper utspillet blir gjenstand for en seriøs og bred debatt.

Schaanning sier at fengselsstraff påfører smerte på samme måte som pisking, men at det bare oppfattes mer humant. Offentlig pisking hevder han derimot er en mer åpen og ærlig straffereaksjon.

– Fengsel er ikke noe alternativ til smerte, det er bare en måte å gjemme bort smerten på, slik at den ikke blir ubehagelig å se på for deg og meg, sier han.

Om pisking sier han også:

– La oss i det minste gjøre straffen kort og brutal, slik at vi kan komme i gang med rehabiliteringen.

Advokat Fridtjof Feydt ser ikke ser bort fra at flere av hans klienter ville valgt pisk fremfor flere år bak murene, men sier likevel at pisking blir helt feil vei å gå.

– Det er riktig å sette fokus på fengselsstraffens innhold. Det finnes bedre straffemetoder enn årevis i fengsel. Men pisk blir en helt håpløs diskusjon, sier advokaten og minner om at pisk regnes som tortur og er i strid med menneskerettighetene.

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge sier at pisking først og fremst er forbundet med land som praktiserer ekstreme sharialover, og velbrukt i blant annet Iran, Sudan og Saudi-Arabia. Han gjør det klart at Amnesty er «kategorisk motstandere» av pisk som straffemetode.

Schaanning er professor i idéhistorie ved Institutt for kulturstudier ved UiO, og utga boken «Straff» på Humanist Forlag as i 2003.

ABC Nyheter: Professor vil la dømte få velge pisking