Afrikanere camper inne i en nedlagt fabrikk i Rosarno i Reggio Calabria. Forhold som disse lå bak at afrikanere gikk amok før helgen, det i sin tur førte til at lokalbefolkningen tok igjen. Det endte med at afrikanerne måtte evakueres.

Afrikanerne arbeider illegalt, de har ingen rettigheter, og behandles dårlig. Lokale myndigheter griper ikke inn. I lengden kan man ikke høste fordelene av noens arbeid uten å gi noe til gjengjeld.