Seks kristne og en sikkerhetsvakt ble drept da ukjente åpnet ild mot koptere som kom ut fra julegudstjeneste i det sørlige Egypt.

Menigheten var forberedt på at noe ville skje og hadde mottatt trusler. En koptisk mann voldtok en 12 år gammel muslimsk jente i november. Muslimene hevnet seg med branner og plyndring i fem dager. Likevel var det ikke nok.

Angrepene på koptere har tiltatt i takt med at det har gått en konservativ islamsk bølge over Egypt. Også staten er med på notene og diskriminerer kopterne systematisk.

Biskop Kirollos av Naq Hammadi kalte angriperne «muslimske radikale»:

«It is all religious now. This is a religious war about how they can finish off the Christians in Egypt,» he said.

An Amnesty International report said sectarian attacks on the Coptic Christian community, comprising between 6 million and 8 million people in Egypt, increased in the year 2008. Sporadic clashes between Coptic Christians and Muslims left eight people dead.

BBBC uttrykker seg svært forsiktig om kopternes situasjon:

Coptic Christians – who make up 10% of Egypt’s 80 million population – have complained of harassment and discrimination.

Some Copts argue that previous attacks on them have gone unpunished or have drawn light sentences.

Egypt Copts killed in Christmas church attack