Nytt

TV2 kunne i vår avsløre at en stor del av medlemmene i Pakistan Velferds Organisasjon var falske. Heller ikke nye medlemslister er korrekte, og nå må organisasjonen tilbakebetale noe av støtten fra kommunen. Saken kan også bli politianmeldt.

Da TV 2 i vår ringte et tilfeldig utvalg av medlemmene i foreningen svarte 28 av 34 at de ikke var medlemmer. Det førte til at Oslo kommune umiddelbart ba om å få signerte medlemslister fra organisasjonen.

Mer juks

Den nye listen organisasjonen kom tilbake med inneholdt flere nye navn, mens andre var strøket. Av 506 medlemmer oppført på den opprinnelige medlemslisten var 180 personer fjernet på den nye.

Men i granskningsrapporten fra PwC kommer det fram at Pakistan Velferds Organisasjon også jukset med den nye medlemslisten. En person hadde blant annet fått beskjed om å si at han var medlem dersom noen ringte.

– Vi kommer til å be Pakistan Velferds Organisasjon om å betale tilbake tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag. Det kan også ende med at vi ber om å få tilbake hele beløpet, sier Larssen.
I år fikk organisasjonen 60.000 kroner fra Oslo kommune.

Kan bli anmeldt

Nå varsler Oslo kommune nye og strengere rutiner.

– Det må vi gjøre fordi denne saken viser at vi ikke bare kan basere oss på tillit, sier Larssen.

Pakistan Velferds Organisasjon er også under etterforskning for å ha levert falske bilag til Utenriksdepartementet. Ap-politikeren Khalid Mahmood var i en årrekke sekretær for foreningen. Han hevder han gikk av i våres.

NTB

– Innvandrerorganisasjon blåste opp medlemstall