Nytt

Språkbruken i syriske aviser har hardnet til de siste ukene. – En tredje intifada er mulig! Dette kunne redaktør i den statskontrollerte avisen As´ad Aboud fortelle sine lesere 30. september. Etter dette har retorikken mot Israel hardnet ytterligere til.

Redaktør About forteller sine lesere i samme artikkel at de arabiske landene ikke må la seg lure av vestlige forsøk på å fremstille Iran som en arabisk fiende, men huske på at erkefienden er Israel. – En konfrontasjon er uungåelig, fordi de ikke levner oss annen mulighet, fastslo redaktøren i sin artikkel. Hans ord er å betrakte som uttrykk for offisiell syrisk politikk.

Nå er den anti-israelske retorikken i arabiske land et fast innslag i media. Men det synes å ha kommet til et skifte, over til hardere språkbruk i Syria nå.

– I dag er mostandskamp eneste mulighet. Dette er tvunget på oss og vi må forberede vårt barn og vårt folk på det, heter det videre videre i avisen Al-Thawra. Avisen hisser til strid.

Motstand

Ordet motstand og motstandskamp brukes nå konsekvent om væpnet kamp mot Israel i land som Iran og Syria, og samtidig blant islamistiske grupper og fraksjoner som er støttet av disse landene. I den statlige avisen Al-Thawra for 7. oktober trekkes dette enda litt lenger. Det oppfordres nå konkret til å innføre nye læreplaner i skolen for at barna skal lære motstandskampens kultur, som det heter. Noe vestlige observatører slett ikke finner betryggende i lyset av den spente situasjonen som nå råder i Midtøsten. Kombinasjonen av utdanning av barn og begrepsbruk knyttet til intifada er urovekkende. I Syria har flere Hamas-ledere fast tilhold. Det samme gjelder Hezbollah, som nå igjen siden 2006 skal ha bygd opp ca. 300 baser i 160 landsbyer over hele det sørlige Libanon, i følge militære talsmenn i Israel. De siste tre ukene har israelske sikkerhetenheter kommet over flere lagre med brannbomber og stein i Jerusalems arabiske forsteder, i regi av Hamas-tilknyttede fraksjoner.

Det synes å pågå et forspill til en uro som er orientert mot selve Tempelhøyden i Jerusalem. Det har vært flere voldsepisoder også inne I Jerusalem de siste dagene, hvor arabiske grupper har angrepet forbipasserende med molotovcoctails og stein. Noen eksemperter hevder det ikke dreier seg om en ny intifada, men snarere et forsøk på å trekke oppmerksomheten bort fra de mislykkede forsøkene på samarbeid mellom ulike fraksjoner i den palestinske administrasjonen (PA) og Hamas. Etter hvert som det nærmer seg nobelpris-utdeling i Oslo kan det være fristende for flere islamistiske fraksjoner og ikke minst deres bakmenn i Syria og Iran og hausse opp til uro i selve Jerusalem, nettopp for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Det kan med andre ord komme til å dreie seg om en Nobel Intifada.

http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=19705

http://www.thejc.com/news/israel-news/20834/jerusalem-riots-not-new-intifada-just-palestinian-politics

Roy Vega