Etter hvert som spenningene øker i tilknytning til en mulig deadline for en militæroperasjon mot Iran, lekker det ut eksplosivt dokumentasjonsmateriale fra etterretningsorganisasjoner både i Tyskland og Israel, som skal vise høyst offensive og relle iranske atomprøver, og minst ett stridshode montert på toppen av en rakett.

Olli Heinonen fra Finland, som er nestleder i det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA), viste i all hemmelighet en utsmuglet filstreamer på tre minutter i konferanserommet i den fire-etasjers bygning C i IAEAs hovedkvarter i Wien, den 26. februar 2008. Heinonen, som også er leder for atominspektør-avdelingen, skal ha lagt stor vekt på denne spesielle filmsnutten. Dette i motsetning til den kontroversielle, avtroppende lederen for IAEA, Mohamed ElBaradei, som så langt har gjort det han har kunnet for å legge lokk på hele saken.

Det kan med andre ord begynne å haste med konkrete tiltak mot Iran, skal vi tro denne treminutters videoen som er smuglet ut gjennom såkalt «elektronisk media» (trolig en minnebrikke), og som meget klart viser en ballformet bombe som hviler på toppen av en konet, metallisk, gullfarget struktur – som så er plassert øverst på en bærerakett av kjent modell Iran allerede skal ha utviklet.

På møtet i februar i fjor la nestlederen i IAEA, Olli Heinonen, i tillegg til den omtalte videoen frem dokumenter skrevet på farsi, som var daterte tilbake til 2003 og 2004, og som viste flere tekniske tegninger av en maskin som kan fremstille stridshoder av lett aluminium, egnet for atomvåpen. Men fortsatt manglet endelig dokumentasjon på at det faktisk dreide seg om et atomstridshode, i fysisk forstand. Slik tvil kommer ikke lenger Iran tilgode, siden landet synes å ha sterkt, tiltagende trang til å gjemme bort det meste av atomreaktorer og tilhørende utstyr for anriking av Iran. På omtalte video er det en data-animert sekvens som viser en rakett som går opp i 600 meters høyde og eksploderer. Også dette i tråd med normal bane for en atomrakett.

En av dem som var tilstede under Heinoenens presentasjon ved IAEAs hovedkvarter sier følgende til den israelske avisen Haaretz 16.oktober: – «Hvis noe går som en and, gir lyd som en and, så må de være en and.»

Det strammer seg kraftig til rundt Iran, noe lekkasjene som nå kommer ut illustrerer. Helt samtidig synes lederen for det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA), Mohamed ElBaradei, å være satt på benken. Han skal blant annet ha avvist å vedlegge en 67-siders tilleggsrapport om de konkrete funnene hans egen finske nestsjef la frem på det ekstraordinære møtet 26. februar i fjor.

Det var angivelig en iransk atomfysiker, som var vervet av tysk etterretning, som først fikk smuglet ut dokumentasjonene, – med sin kone som kurer. Hun ble instruert til å transportere opplysningene til Tyrkia, og gi fra seg det sensitive materialet til amerikanske diplomater som ventet der. Den iranske atomfysikeren skal etter den ellers vellykkede operasjonen være pågrepet og henrettet i Iran. Nå er det på det rene at tysk etterretning, BND, i flere år har vært involvert i vitale dokumentasjoner knyttet til Iran. Dette trolig som et ledd i NATOs interne fordeling av etterretningsoppgaver og tilhørende preventive tiltak i møte med de presserende utfordringene. Nylig er det avdekket atomreaktorer og fasiliteter for anriking av uran også i Qom.

De siste opplysningene som samtidig indikerer at de opprinnelige amerikanske estimatene er mangelfulle og utdaterte, vil nå etter en ny vurdering innen NATO-alliansen mest sannsynlig utløse høynet atomberedskap over store deler av Europa i ukene som kommer, etter faste prosedyrer. Det er farlig lite informasjon om hvilken kraft en mulig atomrakett fra Iran vil ha, bortsett fra iranerne selv, en håndfull russiske rådgivere og – kanskje – et knippe nyskjerrige israelere. FN er delvis gått i baklås på grunn av at Kina og særlig Russland avviser å støtte enhetlige resolusjoner med tøffe sanksjoner mot Iran. Den finske nestlederen i atomenergibyrået hevder på sin side at både filmen som er vist internt og de tekniske skissene minner sterkt om størrelsen på en iransk Shahab-rakett, som både kan være modifisert for lengre rekkevidde og som altså kan bære atomstridshoder.

Roy Vega

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1121587.html