Sakset/Fra hofta

En takk til leserne som ga bidrag til København-seminaret. Det kom inn over 13.000 kroner, nok til å sende oss på flere seminarer. En reisekasse m.a.o. Takk! Det var ikke minst inspirerende å se responsen, hvor rask den var. Det er tydelig at document betyr noe, og at folk ville vi skulle være representert på seminaret.

Hverken Sorle Hovdenak eller jeg er ferdig med seminaret. Det kommer mer stoff.

Det sier seg selv at det man hørte og så fortsetter å rulle i hodet lenge etterpå.

To av talerne representerte noe nytt: Patrick Sookhdeo og Ben Solomon er begge konvertitter til kristendommen fra islam. De vet noe innfødte europeere ikke vet. Sookhdeo minnet oss om forfølgelsen av kristne i muslimske land, og Solomon formidlet den islamske verdensoppfatning anno 2009. Inntrykket man satt igjen med: vi har bare beveget oss på overflaten, Når man ser tingene i deres totalitet, forstår man omfanget av truslene/utfordringene.

Et slikt sjokk er vi ikke forberedt på. Det var flere av deltakerne som spurte: Er det ikke håp?

Selvfølgelig er det håp. Det er alltid håp. Men vi har vennet oss til å leve i et historisk friminutt. Det er for lengst over, og vi stritter imot så lenge som mulig for å slippe å åpne øynene.

I sommer har Document opplevd et løft, også økonomisk. Stadig flere oppdager at friminuttet er over, og at det kun er opp til oss selv. Det kommer ikke noe kavaleri for å redde oss, det er noe som vi må gjøre selv. Jo lenger vi utsetter en organisering, jo tøffere blir oppvåkningen.

Mange er klar over at noe alvorlig holder på å skje. Også etablerte medier er påvirkelige hvis det er alternative medier som går foran og trekker opp linjene. De tendensene vi har sett i sommer til at lesere kontakter redaksjonene og spør hvorfor ikke feks. brannene i Sverige blir dekket, er oppløftende. Det er demokratisk borgerinitiativ. Jeg kan forsikre at det gjør inntrykk, også på journalister som møter kritikk og spørsmål. Men alt må gjøres i høflige former.

Vi kommer ikke utenom organisering: selv med små midler kan det utrettes mye. Informasjonen finnes. Den trenger å filtreres, presenteres, og analyseres.

Red. takker leserne, for bidragene, og for den «committment» som vises. Foreløpig er det mange som tenker og leser i stillhet, men på et eller annet tidspunkt vil flere forstå at vi må dra lasset sammen. Vi har aldri befunnet oss i en tilsvarende situasjon.

Les også

-
-
-
-
-
-