Nytt

Det gir visse perspektiver på vår samtid: i Teheran står Irans president og bruker Jerusalem-dagen til å benekte Holocaust. To dager senere skjer det samme i Stockholm. Høyreekstreme og islamister møtes i jødehatet. Det dokumenterer hva mange har hevdet: islamismen er den sorteste reaksjon.

På møtet i Stockholm skal Mohamed Omar og Lasse Wilhelmson tale. Mohamed Omar har konverterte til fullskala islamisme under Gaza-krigen i januar. Han har samtidig omfavnet revisjonismen, dvs. Holocaust-benektelsen som går som en rød tråd gjennom islamismen.

Forbindelsen mellom nazister og islamister går både på personer og litteratur. Blant den konvensjonelle venstresiden blir man beklemt, og er i villrede: Palestinagruppene har sendt ut en pressemelding der de anbefaler ikke å møte opp.

Men den antijødiske fronten har en viss oppslutning i muslimske miljøer i Europa, mens tradisjonell venstreretorikk virker antikvert. Antisionismen og revisjonismen fenger mer.

Men det må by på store problemer for de som kritiserer Israel fra mer aksepterte plattformer, som NRKs Sidsel Wold, rekken av norske forskere, og journalister. De risikerer å benytte samme ord og vendinger, og hvem skal da kunne vite at de ikke legger det samme i dem som revisjonistene?

Hvis man går inn på bloggen til Mohamed Omar møter man denne nye legeringen nazisme/islamisme i full blomst. Lasse Wilhelmson har en artikkel om sionismens historie.

I dag har sionismen utvecklats till den dominerande ideologin inom västvärlden och används för att kontrollera människors tänkande genom begränsningar av yttrande- och tryckfriheten och för att motivera de nykoloniala krigen som har sin udd riktad mot islam. Detta sker genom den officiella bilden av «Förintelsen» som en exklusiv judisk företeelse, som behandlas som en religion vars ifrågasättande är tabubelagt och i många länder är idag kritiska forskare fängslade. Den nya Hitler påstås nu finnas i Iran och han sägs hota Israel med «Förintelse» med kärnvapen som hon men inte han har. Kritik av Israels politik och dess inflytande i USA:s utrikespolitik kallas för «antisemitism». Ifrågasättandet av den sionistiska bilden – 6 miljoner judar i ett Holocaust – kallas för «Förintelseförnekelse» och kritik av den judiska maffians dominans inom makteliten på Wall Street och i Federal Reserv kallas för «rasistiska konspirationsteorier». Ett omfattande arbete pågår i USA och EU för att ytterligare begränsa och straffbelägga sådan kritik.

Omar intervjuer Maria Poumier, som er den spanske oversetteren til den herostratisk berømte Israel Shamir. Det hun sier om den antisionistiske listen til EU-valget er interessant. Den viser nettopp alliansen mellom islamistene og Nasjonal Front.

MO: Du är en av initiativtagarna till den antisionistiska listan som ställde upp i valet till EU-parlamentet den 7 juni i år.

MP: Ja, vi hade väldigt roligt, vi var folk från väldigt olika politiska bakgrunder. Komikern Dieudonné är väl den mest kända. Alain Sorel från Front National var också med, liksom Yahia Gouasmi från Parti Antisioniste. Allihop var vi, trots våra skillnader, övertygade om att sionismen är vår tids största problem. Vi hade debatter, diskussioner, och vi fick ett mycket bra resultat: 37 000 personer röstade på vår lista i Paris. Det innebär att det finns 37 000 övertygade antisionister i Paris! De delar våra värderingar och våra idéer.

MO: Vad är det antisionistiska partiet?

MP: Aha, det är en annan sak. Det antisionistiska partiet grundades av en grupp muslimer och har funnits i omkring ett år. De flesta medlemmarna är muslimer. Det är ett snabbt växande parti.

Maria3MO: Varför är kampen mot sionismen så viktig?

MP: Den är viktig eftersom sionismen är det främsta uttrycket för en herrefolksideologi idag. En liten grupps herravälde över andra. En liten grupp, en maffia, som tror att de är överlägsna andra. Sionismen har en chauvinistisk, rasistisk attityd.

MO: Är sionismen ett uttryck för judendomen?

MP: Det är uppenbart att sionismen använder judendomen. Jag har varit i Argentina och Chile med rabbiner från Neturei Karta. Vi turnerade runt och höll föredrag. Jag var deras översättare, så jag vet mycket väl hur de tänker. Jag håller med dem om att en judendom utan sionism är möjlig. Jag vet inte om alla judar någonsin kommer att vända sig mot sionismen, men jag hoppas det.

MO: Vad har Förintelsemyten för ideologisk betydelse i väst?

MP: Den är viktig för de judar som är övertygade om att deras lidande är verkligt. Och de har rätt i att deras lidande är verkligt. De är troende.

Det är dock synd att Förintelsen har blivit en religion som vi alla, inklusive icke-judar, måste tro på. Men jag tror att denna religion kommer att försvinna. Varför? Eftersom den är påhittad, och en påhittad sak kan inte vara hur länge som helst. Vi är flera som arbetar med att avslöja lögnerna om den så kallade Förintelsen. Vi kräver bara att man ska få forska i Förintelsen som man forskar i andra historiska händelser. Ingenting mer än det. Revisionismen är en sådan uppriktig historieforskning. Man vill ta reda på fakta.

Den absoluta, objektiva historiska sanningen tror jag inte vi kan få fram. Men vi kan och bör åtminstone vara ärliga. Många av de förintelsetroende historikerna är bedragare som är ointresserade av sanningen. I europeiska universitet idag kan man inte studera Förintelsen på ett ärligt och uppriktigt sätt. Jag kämpar för att förändra den situationen.

Vi står her overfor et nytt politisk fenomen som venstresiden og establishment i Norge ikke har registrert eller tatt inn over seg. Denne alliansen krever et selvoppgjør, hvis man vil unngå å bli kontaminert.


Vad är sionismen och varför är den farlig?


Sionismen är det största problemet – intervju med Maria Poumier