Kunstverk

augustin lytter til ambrosius.jpg

Augustin lytter til Ambrosius
Ukjent opphavsmann

Det ovenstående er en detalj fra et monument til Augustins (354-430) minne, bestående av flere enn hundre skulpturer over hans livs viktigste begivenheter. Dette store arbeidet i marmor ble laget på 1300-tallet og befinner seg inne i kirken San Pietro in Ciel d’Oro i den norditalienske byen Pavia, hvor Augustins levninger er oppbevart. (En annen kjent størrelse, Severinus Boëthius, forfatteren av Filosofiens trøst og De institutione musica og oversetter av Aristoteles fra gresk til latin, hviler også her.)

Bildet minner om den viktige inspirasjonen biskop Ambrosius av Milano, som døpte Augustin, kom til å gi denne aller største av kirkefedrenes liv og virke. Augustins innflytelse på kristen teologi kan knapt overvurderes. Hans betraktninger over treenigheten og den frie viljen er fundamentale, og sentralt i hans lære står ideen om at det onde oppstår fordi mennesket ikke søker Guds nåde i visshet om sin begrensning, men snarere setter andre ting på hans plass, for slik også å bryte det første bud. Eller som han sier i begynnelsen av sitt introspektive storverk Bekjennelser: «Du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.»

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også