– Vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg

 

Stor er du, Herre, og høylovet. Stor er din kraft, og din visdom er uten mål (Salme 145.3 og 147.5). Og deg vil mennesket prise, som en del av ditt skaperverk, enda det bærer dødeligheten i seg, bærer på vitnesbyrdet om sin synd, vitnesbyrdet om at du står de stolte imot (1 Pet 5.5). Enda vil mennesket prise deg, som en del av ditt skaperverk. Du gir oss selv lyst til å prise deg. For du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg.

Fra innledningen til første bok av St. Augustins (354–430) Bekjennelser, oversatt av Oddmund Hjelde.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂