Nytt

Anklagene mot Norge antok absurde former på den tidligere OL-vinneren Khalid Skahs pressekonferanse i Marokko i går: Den norske ambassaden brukte kommandosoldater for å bryte seg inn i huset og bortførte barna hans:

– Jeg har uttalelser fra rektoren på skolen barna har gått på, og har reist til skolen og sett med mine egne øyne hvordan barna har det. Saken er enda på et tidlig stadium. 21. juni brøt norske kommandosoldater fra ambassaden seg inn i huset mitt på ulovlig vis. De bar våpen. Dette angrepet på mitt hus og min eiendom viser hva slags metoder Norge bruker. Min ekskone visste om dette.

Skah opplyste også om at han akter å ta saken både til en internasjonal domstol og menneskerettighetsorganisasjoner i kampen mot «det såkalte demokratiet» Norge:

– Norske myndigheter hevder at jeg krevde min ekskone for 800 000 kroner, men dette handler ikke om penger. Min ekskone er bare ute etter penger. Hvis far og mor er glade i barna, vil de finne ut av foreldreretten til barna. uheldigvis ville ikke moren finne en minnelig løsning. Hun lager bare problemer og vil bare ha penger for denne saken og avslutte den.

– Hvordan var forholdet til ambassadøren før denne episoden inntraff?

– Det har vært et anspent forhold til ambassadøren helt fra starten. Han kunne komme til huset mitt og avlegge uanmeldte besøk. Jeg visste om krangelen da jeg møtte ham på skolen med mine barn. Da ville han ta seg inn på skolen. Jeg er overbevist om at hensikten med disse var å bortføre barna mine. Jeg ønsker å ha gode forhold til alle nordmenn, og alle norske ambassadører, og har tradisjonelt også hatt det. Men med denne (Bjørn Blokhus, journ. anm) har det ikke vært slik. Jeg er redd for hva slags skjebne som venter barna, erklærer Skah.

– Dette er egentlig en familietragedie; nå har det blitt et diplomatisk anliggende mellom Norge og Marokko. Jeg vet at den norske regjeringen er troendes til å legge skylden på meg for dette. Men dette er en personlig sak.

– Hvordan hadde du det mentalt etter at barna dine ble fratatt deg?

– Det er elementære menneskerettigheter det er snakk om, og det tæret på meg psykologisk, det er det ingen tvil om. Jeg kan ikke finne ro før jeg har barna mine hos meg. Når man bruker barna som et redskap for å skjule en kriminell handling, og forsøker å sverte meg, viser det at den norske regjeringen ikke har moral.

Skah understreket at norske myndigheter har forsøkt å presse ham selv om de hverken har hatt arrestordre eller ransakingsordre, men la kort etter til at det norske rettsvesenet er diskriminerende og at det var utstedt en «diskriminerende ransakingsordre»:

– Jeg holder til Marokko på grunn av yrket mitt, og det må de norske myndighetene skjønne. Det norske rettsvesenet er diskriminerende, rett og slett. Ransakingsordre som er utstett er diskrimerende, og utstett for å sette press på meg. Jeg vil ransake den norske ambassadørboligen, på grunn av forbrytelsen som han har begått, sier den tidligere toppidrettsutøveren.

– Dette er svært, svært skadelig for Norges ansikt utad. En ransakelsesordre som Interpol har utstett viser uttalelser fra barna som er ganske annerledes enn det som er sannheten. Barna gav mange utspill, og har fortalt aviser og i rettssaker flere ganger at de vil bo hos sin far.

Dagbladet: – Norske kommandotropper stormet huset